רבבות אלפי ישראל גדשו את אצטדיון מעט לייף בניו ג'רזי, שם הם חגגו בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, את סיום הבבלי בפעם ה-12 • JDN עם גלריה ענקית מהמעמד האדיר

צילום: יוסי גולדברגר JDN

סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (10) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (11) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (10) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (11) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (12) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (13) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (14) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (15) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (16) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (17) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (18) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (19) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (20) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (21) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (22) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (23) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (24) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (25) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (26) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (27) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (28) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (29) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (30) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (31) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (32) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (33) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (34) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (35) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (36) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (37) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (38) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (39) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (40) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (41) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (42) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (43) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (44) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (45) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (46) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (47) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (48) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 IMG_8476 סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (12) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (24) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (28) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (38) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (38) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (10) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (11) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (12) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (13) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (14) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (15) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (16) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (17) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (18) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (19) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (20) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (21) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (22) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (23) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (24) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (25) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (26) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (27) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (28) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (29) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (30) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (31) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (32) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (33) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (34) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (35) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (36) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (37) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (38) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (39) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (40) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (41) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (42) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (43) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (44) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (45) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (46) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (47) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (48) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (49) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (50) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (51) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (52) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (53) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (54)

סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (10) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (11) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (12) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (13) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (15) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (18) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (19) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (20) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (21) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (23) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (24) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (25) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (26) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (27) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (28) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (29) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (30) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (31) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5