ישיבת פוניבז' בבני ברק פתחה את זמן אלול תשע"ב עם 170 בחורים חדשים. מי ימסור שיעורים ולמי? היכן ישנו הבחורים החדשים? ומה עשו עם ספריית שרמן? על זה ועוד תקראו בכתבה שלפניכם בתוספת תיעוד מרהיב של הצלם נתי שוחט.

לשנה"ל החדשה התקבלו לפוניבז' 170 תלמידים (כ"י) מה שהצריך הוספת תשתיות רבות, בבניין 'בית פיק' בנו קומה נוספת שתשמש למעונות התלמידים החדשים, בנוסף הוקם אתר קרוונים בפאתי גבעת הישיבה שישמש אף הוא לפנימייה. ובס"ה נוספו כ- 100 מיטות נוספות לתלמידים.

בהוראת נשיא הישיבה הגר"א כהנמן ההיכל המרכזי ב'ספריית שרמן' בן יובל השנים שינה את ייעודו והפך לחדר שיעורים נוסף לאחר הכשרה מהירה של המקום, מיזוגו וריהוטו.

את 170 התלמידים החדשים שהגיעו לשיעור א' חילקו ל 2 שיעורים בגלל הכמות, לחצי הראשון מוסר שיעורים מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ולחצי השני מוסר שיעורים הגאון רבי דוד לוי שליט"א.

לשיעור ב' מוסר מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, לשיעור ג' מוסר מרן ראש הישיבה הגרח"ש ליבוביץ.

הצלם נתי שוחט מפלאש 90 התלווה היום לאלף התלמידים ביומם הראשון ותיעד, צפו בגלריה המרהיבה.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .