כ"ק אדמו"ר מקאמרנא שליט"א יצא עם בני משפחתו, בניו חתניו ונכדיו ביום שלישי ער"ח אייר לתפילה בקברי הצדיקים במירון, צפת וטבריה | צפו בגלריה מהמסע

האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (21) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (8) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (11) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (1) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (2) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (3) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (4) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (5) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (6) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (7) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (9) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (10) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (12) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (13) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (14) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (15) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (16) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (17) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (18) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (19) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (20) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (22) האדמור מקאמרנא בקברי הצדיקים בצפון (23)