התרגשות רבה בעולם התורה, עם הופעת הספר "עיטורי אמונה "בענייני אמונה ובעבודת ה', מאת מרן הגאון רבי אליקים געציל פשקס שליט"א, ראש ישיבת גבעת שאול ,מתוך שיעורים שנמסרו לבני הישיבה הקדו'

בהוצאת: צוף הוצאה לאור

ראש הישיבה שליט"א נודע בשיעוריו המיוחדים כפי שנדפסו בספריו "עיטורי מגילה", "עיטורי תלמוד", "ועיטור שנה", שנתקבלו בעולם הישיבות והכוללים, ואשר זכו להסכמות גדולי ישראל, מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, מרן הגרמ"ש שפירא זצוק"ל, ומרן המשגיח רבי שלמה וולבה זצוק"ל,
כעת יוצא לאור הספר הנוכחי המכיל בתוכו אוצר בלום של שיעורים בהירים בענייני אמונה, בסגנונו הייחודי של מרן הגאון שליט"א, אשר מקיף בבהירות רבה, ובאופן ברור את יסודי אמונתנו, בדרך המתיישבת ללבם של צעירי דורנו, ומבארם בטוב טעם ודעת כיד ד' הטובה עליו.
וכלשונו של מרן הגאון שליט"א בראש הספר "החיבור הנוכחי נועד בעיקרו לצעירי דורנו מבקשי האמת, להיות להם לעיינים בענייני אמונה ועבודת ה'"
ובהקדמה לספרו כתב "דורינו זכה בסייעתא דשמיא לריבוי לומדי תורה כפי שלא היה בדורות הקודמים ,ובנוסף לכך אין חלק בתורתינו הקדושה שלא נלמד בעיון רב מברכות ועד נדה ,זרעים וטהרות ,תופעה המרנינה את הלב…
אמנם מצד שני יסודי אמונה ודת אצל רוב רובם של הצעירים נשארו בגדר מצוות אנשים מלומדה בלי ידיעה כלל ,וכח הרע השולט בריש כל חוצות צד נפשות טהורות ,ואין לצעירים את הכלים הדרושים להתמודד עם זה". ע"כ.
בין דפי הספר שזורים דברי מחשבה רבים ששמע מרן הגאון שליט"א מרבותיו הגדולים אשר מהם ינק את תורתו, מרן החזון איש זצוק"ל, מרן הגר"י לווינשטיין זצוק"ל, ומרן המשגיח רבי שלמה וולבה זצוק"ל.
נושאי הספר מגוונים ובהם שלל נושאים, ביניהם "יחוד ה'", "תורה מן השמים", "השגחה", "ועבודת ה'", ועוד קטעים נבחרים מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים.
מלאכת עריכת הספר נעשתה על ידי תלמידי ראש הישיבה שליט"א, שעמלו רבות כדי שיצא דבר מתוקן בשפה ברורה ונעימה לתועלת מבקשי האמת בענייני אמונה ועבודת ה'.