לרגל חג הסוכות מגולל ר' שלום מרדכי שליט"א את גלגוליו בכלא ומתמקד אך ורק על נקודות האור ומשפיע למשפחתו ולכל בית ישראל מלא חופניים שמחה ועידוד, מתוככי כותלי הכלא

בצל הפרסומים השונים על אי קבלתם של בית המשפט העליון באמריקה את ערעורם של עורכי דינם של הסניגורים של ר' שלום מרדכי רובשקין שליט"א, והדיבורים על גזר דינו המחריד 27 שנות מאסר, יהודי חסיד בכלא הגויי המגושם לא מתייאש, במכתב רווי אהבה ואמונה הוא כותב לבני משפחתו המהלכים בחוץ אך ליבם בפנים, כאשר הוא זה שמעודד את האנשים מבחוץ, לקרוא ולדמוע.

קרא עוד:

[postim]

וזה תוכן המכתב המצמרר, בתרגום באנגלית.

א גוטן מועד (מועדים לשמחה, י.ר.) ילדים חשובים שתחי'

ברוך השם הטוב והמטיב, גם זו לטובה, ישועת השם כהרף עין, זה דבר בטוח שה' הולך להביא ישועתי בקרוב ממש ואי"ה יהיה עמכם בבית בקרוב, יש לנו ביטחון בה' והוא משיב לתפילותינו,

 כבר דברתי עמכם הרבה פעמים שבאמת אמונה, זה אפילו כשאדם לא רואה שום דרך האיך הוא יכול לקבל ישועה ועזר. צריך להאמין שהשם יכול לעזור, אפילו בזמנים כאלו והשם יעזור לנו אכן בזמן הזה,

 אני רוצה לספר לכם את קורותי בבית הסוהר, היום היה גשום אחר הצהריים, ולפנות ערב היה זמן ארוחת הערב כמו בכל יום בשעה 6 ובקשתי מהסוהר באם אני יכול להמתין עד יותר מאוחר שאולי אז לא יהיה גשם ואני יוכל לעשות הבדלה בסוכה, הסוהר ההוא לא ענה לי כלום, הלכתי לסוכה וסוהר אחר שוחח שם עם מאן דהוא, ואחר כך שאלתי אותו אם אני יכול לבוא כאן יותר מאוחר כדי לעשות הבדלה בסוכה. הוא ענה לי בלשון הזה, 'אם לא ירדו גשמים ב שעה 19:30 אני יפתח שוב הסוכה הכול ביד השם' אמר הסוהר, אני השבתי לו. רק ביד שלו אני רוצה להיות וזה המקום הטוב להיות בו. מאוחר יותר הפסיק הגשם והייתי יכול לעשות הבדלה בסוכה ותיכף כשסיימתי הבדלה שוב התחיל הגשם.

 להיות ביד ה'. זה הוא האחד שאני רוצה להיות תחתו. וה' הולך להוציאני מכאן בידו ולהחזירני לביתי כמו שדוד המלך אמר בספר תהילים 'השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך', הפשט של הפסוק הוא כשאתה בוטח רק בה' באמונה שלימה ובטחון ה' בא ועוזר לך בהכול, הלכתי לבית המשפט העליון רק כדי לעשות השתדלות מה שהאדם צריך לעשות אבל הישועה הולך לבא מה', כפי שהפסוק אומר אל תבטחו בבן אדם משום שאין לו תשועה,

 כפי שהסבא קדישא מרוז'ין זיע"א היה אומר, הסתרת פנים יכולה להיות כאשר האדם עושה חשבונות וחושב עצות מה לעשות עם זה ומה לעשות עם זה, אזי אז יש הסתרת פנים, אבל כשהאדם לא בוטח על עצותיו  אז ה' בא ועוזרו. ה' שומע תפילות ישראל ורואה כל מצווה ודבר טוב שעושים והוא רואה את האחדות שיש בכלל ישראל אז הוא בעצמו הולך לעשות כלי לישראל שיוכלו לקבל משיח צדקנו משום שבתכלית ה' רק טוב,

 נ.ב.

לא היה לי הרבה זמן לכתוב עכשיו בעזר השם אני יכתוב עוד במשך חול המועד. עכשיו כל אחד שילך לרקוד בשמחת בית השואבה ובעזר השם אני ישתתף מכאן עם השמחה שלכם.

באהבה רבה, בשמחה גדולה, בשורות טובות, דידן נצח, אבא,