"ענק המחשבה וגאון המוסר" איננו: מבית החולים הדסה עין כרם התקבלה מיד עם צאת השבת הבשורה המרה על הסתלקותו של הגאון הגדול רבי משה שפירא זצוק"ל • בן פ"א שנים בפטירתו • הלוויתו: מחר • בפנים: תולדות חייו

עולם התורה באבל: מיד בצאת שבת קודש פרשת 'ויגש' הסתלק לבית עולמו הגאון הגדול רבי משה שפירא זצוק"ל – מבעלי המוסר והמחשבה הגדולים של דורנו. בן פ"א שנים בפטירתו.

בחודשים האחרונים חלה הגאון זצ"ל במחלה קשה ולפני כשבוע הוא התמוטט בביתו ופונה לבית החולים במצב קשה. הרופאים בבית החולים לא הצליחו לעצור את ההידרדרות והיום – לדאבון לב – הוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

מסע הלוויתו יצא מחר בשעה 11:00 בבוקר מבית הכנסת 'משכן משה' ברחוב חזון איש פינת הרב חדש בשכונת רמת שלמה בירושלים.

מתולדותיו: המנוח זצ"ל נולד בתל אביב לרב מאיר יצחק, מתלמידי רבי נתן צבי פינקל, לימים משגיח בישיבת נחלת דוד. בבחרותו למד בישיבת חברון ובאותה תקופה עמד בקשר עם הרב יצחק זאב סולובייצ'יק. לאחר בואו של הרב אליהו דסלר לכהן כמשגיח קבוע בישיבת פוניבז' בבני ברק, עבר הרב שפירא לישיבה זו ואף למד עמו בחברותא. זמן קצר למד אצל רבי יחיאל מיכל פיינשטיין ואצל הרב יצחק הוטנר.

נשא לאישה את צפורה בתו של הרב אהרן ביאלוסטוצקי, ראש כולל אוהל תורה. מאז נישואיו ועד יום פטירתו התגורר בשכונת בית וגן בירושלים.

כיהן כראש ישיבת בית בנימין, בסטמפורד, קונטיקט, לצד הרב שמחה שוסטל. סייע בהקמת ישיבת בית התלמוד. היה מראשוני הרבנים בישיבת אור שמח בירושלים ובמשך עשרים שנים לימד שם ביום חמישי בלילה שיעור בפרשת השבוע. מפאת הצפיפות הועבר השיעור לבית הכנסת "חניכי הישיבות" בשכונת סנהדריה ולאחר מכן לבית הכנסת "משכן משה" בשכונת רמת שלמה.

1280px-Rabbimosheshapira
תלמידיו מספרים כי מידי שבוע הוא העביר למעלה מ-30 שיעורים בכל מקצועות התורה.

כמו כן עמד בראש כולל אברכים גדול בירושלים, מיסודה של קרן וולפסון.

בשנת התשס"א ייסד את ישיבת "שב שמעתתא" בראשותו. ראשי התיבות של הישיבה מנציחים את בתו (שולמית שפירא) שנפטרה בגיל צעיר. צוות הישיבה מורכב מתלמידיו. הוא עומד גם בראשות ישיבת "פתחי עולם" לחוזרים בתשובה, השוכנת במרכז ירושלים ובה כשישים תלמידים. היא נוסדה על ידו בשנת התש"ע בעיר העתיקה.

הרב שפירא נודע בכוח הזיכרון העצום שלו והוא נהג לצטט בשיעוריו בעל פה קטעים מהתנ"ך, המשנה, הגמרא ומקורות נוספים.

הרב שפירא לא נהג להוציא לאור את שיעוריו, אך הם מוקלטים ומופצים בציבור החרדי בקלטות וב-MP3. כמה מתלמידיו הוציאו לאור ספרים המבוססים על שיעוריו. הבולטים שבהם (שאף זכו להסכמתו): אפיקי מים, ממעמקים ו'רעה אמונה'.

ת.נ.צ.ב.ה.

IMG-20170108-WA0014

מודעה רבי משה שפירא זצל

נשיא 'ועידת רבני אירופה' רב ואב"ד מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט שליט"א אמר כי 'הרה"ג רבי משה שפירא היה האיש שהניף את דגל קירוב הרחוקים בתוך המחנה הליטאי. מגדולי הוגי הדעות והמחשבה בעולם החרדי בדור האחרון. הוא השכיל לפתח שיח עם יהודים מתבוללים כדי לקרבם ולהחזירם לעמם ולתורת ישראל.

'דמותו האגדית ותורתו הפילוסופית החדשנית הפכה לנס ולמורה דרך להרבה מגדולי הרבנים ראשי הישיבות ומגידי שיעור ברחבי העולם וביחוד באירופה.

'אחד מתלמידיו הגדולים היה נשיא ועידת רבני אירופה השלישי הגאון הרב יוסף חיים שיתרוק זצ״ל.

'בעולם התשובה דובר הרוסית היה הוא הדמות המרכזית לאחר פטירתו של הגאון הצדיק רבי יצחק זילבר זצ״ל. 'הגר"מ שפירא היה אורח מבוקש בכינוסים הבינלאומיים של 'ועידת רבני אירופה' והדריך רבנים צעירים בנועם מיוחד ובטוהר מחשבה במסגרת הועידה ובארגוני הקרוב.

חבל על דאבדין ולא משתכחין'