הערב אור לי"ב טבת חל יומא דהילולא של כ"ק מרן האדמו"ר מזוועהיל זי"ע שהסתלק לגנ"מ בי"ב טבת תש"ע ומנו"כ בהר הזיתים סמוך לציוני זקנו הרה"ק רבי שלמה זי"ע ואביו הרה"ק רבי מרדכי זי"ע. סעודת ההילולא תתקיים הערב בבית המדרש הגדול זוועהיל בשכונת בית ישראל בירושלים בראשות בנו כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר זי"ע נולד בשנת תרצ"ד בירושלים שבין החומות לאביו הק' בעל היקרא דמלכא זיע"א, ונתגדל על ברכי זקניו הרה"ק רבי שלמה זיע"א והרה"ק רבי גדליה משה זיע"א אשר חיבבוהו ביותר והטביעו בו חותמם ודמות דיוקנם הק', וכל אורחותיו הושתתו על פיהם. עם הסתלקות אביו הק' בשנת תשל"ט מילא את מקומו נודע בעבודתו ודבקותו בקונו, וענוותנותו המופלגת פועל ישועות בקרב הארץ, ליבם ואוהבם של ישראל, ורבים השיב מעוון.האדמו''ר בעל ה'אור אברהם' מזוועהיל עם בנו האדמו''ר שליט''א
סעודת ההילולא תתקיים הערב בבית המדרש הגדול זוועהיל בשכונת בית ישראל בראשות בנו כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א, שישא מדברותיו לכבוד בעל ההילולא זי"ע בשילוב סיום הש"ס הנלמד ע"י עדת החסידים לטובת נשמתו במשך השנה. העליה המרכזית לציונו הק' שבהר הזיתים בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א תתקיים מחר יום שלישי בשעה 15:30 אחה"צ, בתחבורה מיוחדת שתצא ע"י בנין המוסדות ברחוב שמואל הנביא, לאמירת י"ג מידות ופרקי תהילים בכדי לשפוך שיח ולעורר רחמים על ישועת הכלל והפרט בהתכנסות המיוחדת של קהל אנ"ש דחסידי זוועהיל שהתקיימה בשבת האחרונה בבנין המרכזי של המוסדות בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, הועלה בהרחבה ע"י בניו הרה"צ שליט"א וראשי וזקני החסידים זכרו הגדול והנעלה של האדמו"ר זצוק"ל ומפעלותיו בקודש במשך שלושים ושתים שנות הנהגתו הרוממה את עדת החסידים תוך לימוד בדרכיו ועיון במשנתו הטהורה. בעל ההילולא זיע"א, הותיר אחריו מורשת רוחנית רחבת היקף. חברי מכון 'אל ההרים' שבמסגרת מוסדות זוועהיל, השוקדים על עריכתם והוצאתם לאור של דברי תורתו, כבר הו"ל מספר כרכים של דברי תורתו. סגנונו המיוחד של כ"ק מרן האדמו"ר זי"ע משך אל שיחותיו רבים וטובים שהתרפקו בתענוגים על אמריו ועל דברות קדשו שסבבו סביב מטרת האדם בעולמו והקיפו עניינים רבים בעבודת האדם את בוראו. באמרותיו היו מובהרים באופן מופלא עניינים רבים בעבודת ה' ודרישה לאמונה איתנה אמת מוצקה ענווה ושפלות ואהבת ישראל. דברות קדשו מגלים את חדרי לבבו הטהור, שחבוק ודבוק היה בתורת הבעש"ט הקד' ותלמידיו כפי אשר ינק וקיבל מאבותיו הק' זיע"א, ודברי תורתו מבהירים עניינים רמים ממשנת מאורי החסידות אשר הם היסודות לדברי קדשו.