העתירו בתפילה על הגה"צ רבי מאיר צבי גרוזמן שליט"א, מראשי ישיבת 'תומכי תמימים' בכפר חב"ד שמאושפז במצב קשה וזקוק לרחמי שמים מרובים • מתארגנים מניינים לתפילה • התפללו לרפואת הגאון הרב מאיר צבי בן פלה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
הגה"צ רבי מאיר צבי גרוזמן שליט"א, מראשי ישיבת 'תומכי תמימים' בכפר חב"ד,  הינו בן 82, הוא אושפז לפני כשבועיים בבית החולים שיבא בתל השומר, שם מצבו יודע עליות ומורדות. 

ראש ישיבת כפר חב''ד הגרמ''צ גרוזמן

הגרמ"צ גרוזמן (צילום מסך מתוך "JEM").

 
תלמידיו ובני משפחתו מבקשים להעתיר בתפילה עבורו וללמוד לרפואתו השלמה והמהירה בתקווה שיחזור לאיתנו ולמסירת שיעוריו הרבים.
 
ברחבי העולם היהודי ובמוקדי חב"ד בארץ ובעולם נערכים תפילות לרפואתו השלימה והמהירה, "יחד עם כל העם היהודי בארץ ובתפוצות מתפללים אנו להחלמתו המהירה והשלמה".