מקורבי הרצוג בדקו עם כחלון האם יאות ליטול על עצמו את ניהול המדינה במקרה שביבי יאלץ לפרוש בשל החקירות נגדו - "אצלי האגו אינו מהווה בעיה" אומר הרצוג • קריאות לנתניהו למנות בהקדם ממלא מקום

בעוד ראש הממשלה נתון בחקירות שעדיין לא ברור כיצד יסתיימו ולאן יובילו והאם ישנם חשדות לאפיקים פליליים שעשויים להוביל במוקדם או במאוחר להתפטרותו או להשהייתו מהתפקיד.

במפלגות השונות בעיקר מקרב האופוזיציה, יש מי שכבר בונים על תרחישים אפשריים במערכת הפוליטית.

הבוקר מתפרסם דיווח ולפיו מקורבי בוז'י הרצוג בדקו בימים האחרונים מול שר האוצר כחלון האם יאות לקחת על עצמו את תפקיד רה"מ במידה ונתניהו יאלץ לפרוש.

לפי הדיווח, הרצוג מצידו אמר, כי "אצלו האגו אינו מהווה בעיה". התרחיש שבונים בסביבתו של הרצוג היא ממשלה שמרכיביה יהיו המפלפגות הבאות: "המחנה הציוני, כולנו, ישראל בתינו, לפיד, ש"ס ויהדות התורה". במידה ויהדו"ת תסרב לשבת עם לפיד בקואליציה אחת הרי שהמגעים והלחץ יופנו לעבר 'הבית היהודי'.

קשה עד בלתי אפשרי לצפות ממשלה חלופית, בהם החרדים ולפיד דרים בכפיפה אחת, גם בעידן שאחרי נתניהו ומאידך הסיכוי ש"הבית היהודי" יישבו עם "המחנה הציוני" בממשלה אחת בעיתוי הנוכחי שואף לאפס.

בסיעת הליכוד לעומת זאת נשמעים קולות הקוראים לנתניהו לסמן בהקדם 'יורש', למקרה בו ייאלץ להכריז על נבצרות.

זאת על מנת שלא להכניס את המערכת לתזזית שעלולה בסופו של דבר לגרום לליכוד לאבד את השלטון.

בימים האחרונים דובר על החוק אותו מקדמת בימים אלו ח"כ מיכאלי מהמחנה הציוני המבקשת לחייב את ראש הממשלה למנות לעצמו 'ממלא מקום'. עם הקמת הממשלה נוכחית לא מילא נתניהו אף אחד משרי הליכוד לתפקיד זה, ובכל פעם בו יוצא רה"מ לביקור בחו"ל, מקיימת הממשלה סבב הצבעה המאשרת מינוי ממלא מקום זמני לפי בקשתו של רה"מ.