. התכנית, של ועד מאור הכשרות בראשות הגאון רבי ישראל מאיר לוינגר שליט"א, נועדה להכשיר אברכים בכל תחומי הכשרות המעשיים, בדגש על כשרות בשלבי הייצור ולהכין אותם לקראת השתלבות במערכי ועדות הכשרות כמשגיחים ומפקחים

מאות אברכים מכל רחבי הארץ, השתתפו במבחן הראשון של תכנית המבחנים המיוחדת להכשרת מומחים לכשרות מעשית. התכנית, של ועד מאור הכשרות בראשות הגאון רבי ישראל מאיר לוינגר שליט"א, נועדה להכשיר אברכים בכל תחומי הכשרות המעשיים, בדגש על כשרות בשלבי הייצור ולהכין אותם לקראת השתלבות במערכי ועדות הכשרות כמשגיחים ומפקחים.

המבחן הראשון נערך במוקדים שונים בריכוזים חרדיים, בהם בני ברק, ירושלים ומודיעין עילית, בהשתתפות של עשרות אברכים בכל אחד מהמוקדים. במסגרת לימודי ההכשרה, האברכים נבחנו על קטעים נבחרים מתוך סדרת הספרים של הגרי"מ לוינגר – 'מאור הכשרות'.
לאברכים הלומדים בתכנית ההכשרה, יוענקו מלגות הצטיינות וכן יתקיים ביקור לימודי מעשי במפעלי ייצור בשווייץ לאברכים שיתמידו בתכנית ויוכיחו בקיאות בחומר והבנת עולם הכשרות לפרטיו.

הגרי"מ לוינגר שליט"א שימש עד לאחרונה רב ואב"ד באזל ונחשב למומחה כשרות בעל שם עולמי. בקיאותו הרבה בתחום שחיטת בקר ועופות וניסיונו רב השנים במפעלים ובייצור חומרי גלם, הקנו לו מעמד בשורה הראשונה של העוסקים בתחום. ועדי כשרות רבים וגדולי ישראל מתייעצים עמו בסוגיות בענייני השחיטה, בין היתר בפולמוס הציבורי בכל הקשור לזריקות הניתנות לעופות ובשאלת המסורת באשר לשחיטת פר הז'בו.

במסגרת כהונתו כרב ואב"ד באזל הקים הגרי"מ לוינגר את ועד 'מאור הכשרות'. בשנים האחרונות הוקמה בישראל השלוחה המקומית של ועד הכשרות 'מאור הכשרות', וכרב הפוסק בבד"ץ מונה הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א, רב ק"ק 'שערי תבונה' בשכונת רמות בירושלים.

הרהג צבי ברינגר מנהל 'מאור הכשרות'

הגרימ לוינגר