כיצד יש לטפל בילדה קטנה שחלתה, לא עלינו, במחלה סופנית קשה, והטיפול הרפואי מאריך את חייה בכמה ימים או שבועות ספורים, מתוך סבל וכאב. האם מותר לוותר על הטיפול כדי לחסוך את הכאב והצער? • מאמרו של הרב יעקב וינר, ראש מוקד הלכה ורפואה

כבוד הרב, שלום וברכה!

לצערי הרב ביתי בת הארבע חלתה במחלה סופנית. מזה כשלוש שנים שהרופאים מטפלים בה במסירות נפש מדהימה, יום ולילה ללא הפסקה.

כרגע מצבה הבריאותי התדרדר ויש לה קשיי נשימה משמעותיים, והרופאים טוענים שעל פי שיקול דעתם, במצבה הרפואי האנוש של הילדה אין לחברה למכשיר הנשמה אף על פי שהחיבור למכשיר יאריך את חייה בכמה ימים, שיש להתחשב בסבל שייווצר לילדה מחמת החיבור למכשיר זה. מאידך, אנו ההורים בוודאי מעוניינים שבתנו האהובה תחיה יותר זמן, ומעוניינים שהיא תחובר למכשיר ההנשמה.

שאלתי היא: מה דעת ההלכה במקרה זה, האם השיקול של סבל וצער הילדה מטים את הכף לטובת ההימנעות מחיבורה למכשיר ההנשמה, או שהשיקול של הארכת חייה גובר על כל שיקול אחר?

תשובה: בשנת תשנ"ה התפרסם פסק הלכה של גדולי ישראל, שאדם שהוגדר על ידי הרופאים כבעל סיכויי הישרדות ל"חיי שעה" בלבד, כלומר שהצפי הוא שיחיה כמה שבועות לכל היותר, אף אם יטפלו בו בכל הטיפולים הקיימים, זכותו לסרב לטיפולים פולשניים (הכוללים החדרת כלים לגופו, ניתוחים וכדומה), אף שבכך יתקצרו חייו. זאת מאחר שטיפול פולשני מוסיף סבל מחודש וקשה. על פי פסק זה, יש זכות לחולה לסרב לטיפול באמצעות מכשיר הנשמה שמאריך את החיים במקצת מתוך מצוקה וסבל.

אמנם, היתר זה נאמר רק באופן שהחולה הצהיר על סירובו לקבלת הטיפול במפורש, אבל בחולה שאינו בהכרה, שלא הצהיר מראש שאינו מעוניין בקבלת טיפול המאריך חיים מתוך סבל, חייבים לטפל בכל הטיפולים המאריכים חיים.

מעתה נשוב לנידון שאלותינו: לפני מספר שנים שאלתי את מורי ורבי הרב אלישיב זצ"ל כיצד יש לטפל בילד חולה, כשמחלתו אנושה והטיפולים מאריכים את חייו במקצת מתוך סבל וכאב. והשיב לי, שיש להבדיל בין כאב וסבל של אדם מבוגר, בו יש להתחשב אם הצהיר על כך כאמור לעיל, ובין סבל של ילד שאין בו עדיין דעת להבין מהות הסבל והצער, שיתכן שאף אם מבקש שלא יטפלו בו, אין להתחשב בכך.

ואמנם בנידון השאלה אין אנו צריכים לסברה זו, מאחר שהבת קטנה מאוד ואין בה דעת כלל להביע סירוב לטיפול, וממילא יש לטפל בה גם באמצעות מכונת הנשמה. יהי רצון שהקב"ה ישלח לה רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמך ישראל!

הכותב – הרב יעקב וינר שליט"א, עומד בראש מוקד רפואה והלכה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות.