משרד הפנים מודיע כי הרחצה אסורה בחופי חמי זוהר בים המלח

משרד הפנים מודיע כי חופי חמי זוהר בים המלח אסורים לרחצה, עקב פיצוץ בקו מי ביוב באזור חמי זהר.

משרד הפנים מודיע כי חופי חמי זוהר בים המלח אסורים לרחצה, עקב פיצוץ בקו מי ביוב באזור חמי זהר, מוזרם ביוב לחופי הרחצה הבאים :

1. חוף לאונרדו קלאב
2. חוף נפרד
3. חוף חמי זהר
4. חוף לאונרדו פלזה

הרחצה בחופים אלה אסורה עד להודעה חדשה.