בירושלים נפטר בשב"ק חתנו של האדמו"ר בעל ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זצ"ל ואחיו של יבלחט"א ראב"ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, - והוא בן פ"ו שנים.

ברוך דיין האמת:  הערב (מוצאי שבת 'פנחס') הגיעה הבשורה המרה על הסתלקותו של הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצוק"ל, ראב"ד אנטוורפן.

המנוח זצ"ל הוא חתנו של האדמו"ר בעל המקור ברוך מסערט ויז'ניץ זצ"ל ואחיו של יבלחט"א ראב"ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א. חתנו הוא כ"ק האדמו"ר מסוכוטשוב שליט"א.

בן 86 בפטירתו.

הלוויתו תצא בשעה 23:00 מבית טובי העיר בירושלים לעבר בית העלמין בני ברק, שם ייטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.