שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, כ"ב בתמוז תשע"ז