[searchandfilter fields="booklet_year,booklet_parasha,booklet_language,booklet_kehilah" add_search_param=0 types="select,select,select,select" post_types="sabbath_booklet" submit_label="חיפוש" empty_search_url="http://www.jdn.co.il/category/beit_hamidrash/sabbath_booklet" class="soda-search-booklet-wrap" headings="שנה,פרשה,שפה,קהילה"]

החשדות בכשרות עוף הבראקל; פעם חלק רגליו, פעם לא

הרב אהרן יהודה ברקוביץ, מבכירי השוחטים בכשרות המהודרת של הגרמי"ל לנדא, רב העיר בני ברק, מפרט במכתב את החשדות בעוף הבראקל. הגר"ש מחפוד, התייעץ עם ראב"ד העדה החרדית והודיע כי גם בבד"ץ יורה דעה לא ישחטו עופות מזן הבראקל

הלכה יומית: ברכה בקניית בגדים חדשים

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות הברכות בעת קניית ולבישת בגדים חדשים

הלכה יומית: האם צריכים לברך הגומל על נסיעה מעיר לעיר?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום המשיך ללמוד בהלכות ברכת הגומל לחייבים טובות

הלכה יומית: מדוע מקיימים היום התרת נדרים?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום המשיך ללמוד בהלכות ברכת הגומל לחייבים טובות

הלכה יומית: גם אשה חייבת בברכת הגומל

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום המשיך ללמוד בהלכות ברכת הגומל לחייבים טובות

הלכה יומית: קטן, האם מברך ברכת הגומל?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות ברכת הגומל לחייבים טובות

עוף הבראקל: דעת המתירים, שיטת האוסרים וההשוואה לתרנגול הודו

עוף מזן חדש בשם "בראקל" שיובא מחו"ל, יוצר סערה תורנית ומורי ההוראה מתדיינים ביניהם בשאלה האם העוף מותר לאכילה, שכן יש לו את כל הסימנים הנדרשים, או שמא הוא אסור בנימוק שאין מסורת לעוף זה. והאם יש בעיה בעופות הנמצאים היום בשוק?

הלכה יומית: דיוקים ודקדוקים בברכת כהנים

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות ברכת כהנים

הלכה יומית: דיוקים בסדר ברכת הגומל

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות ברכת הגומל לחייבים טובות

הלכה יומית: דיוקים בברכת המזון

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות ברכת המזון

הלכה יומית: מדוע לא מברכים שהחיינו על הנאת הריח?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות ברכת הנאת הריח

הלכה יומית: אלו הדברים שמותר ללמוד בתשעה באב

"בתשעה באב אפשר ללמוד תורה, ולדעת הרב עובדיה ע"ה צריך ללמוד תורה, כי אין יום כזה שפטורים מלימוד התורה. אבל צריך ללמוד דברים שמותרים בתשעה באב" - כך הורה היום מרן הגר"מ מאזוז שליט"א לאחר תפילת שחרית ואמירת הקינות

הלכה יומית: כך צריכים לנהוג בערב צום תשעה באב

האם מותר לאכול היום הרבה או שיש מצווה להרגיש עינוי כמו ביום כיפור? האם מותר לקחת כדורים להקלה בצום? מה מותר ומה אסור לאכול בסעודה המפסקת? • ההלכה היומית עם מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

הלכה יומית: מותר לבשל בתשעה באב למוצאי הצום?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות דבר האבד בצום תשעה באב

הלכה יומית: תזכורת לערב שבת חזון

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום פסק כי אנשים שמקלים לבא במנחה של תשעה באב במנעליהם - יש למחות בהם

הלכה יומית: רחיצה שאינה של תענוג, מותרת בימים אלו

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות רחיצה שאינה של תענוג בימים אלו