[searchandfilter fields="booklet_year,booklet_parasha,booklet_language,booklet_kehilah" add_search_param=0 types="select,select,select,select" post_types="sabbath_booklet" submit_label="חיפוש" empty_search_url="http://www.jdn.co.il/category/beit_hamidrash/sabbath_booklet" class="soda-search-booklet-wrap" headings="שנה,פרשה,שפה,קהילה"]

הבן ערער לבית דין: אחי ערך את הצוואה והוריש לי 4 דולר

קשישה שהותירה אחריה נכסים רבים הורישה בצוואתה ארבעה דולרים לאחד הבנים, ולאח אחר את כל שאר הרכוש. הם הגיעו לבית הדין הרבני בטענה כי אחד האחים סייע לאימא לערוך את הכתבה. מה פסקו הדיינים?

כמה אחוזים מותר לקחת גבאי צדקה לעצמו?

האם סופר סת"ם שכותב ספר תורה מקיים מצות לימוד תורה? במה עדיף לקרוא את ההפטרה, בתנ"ך קורן או בתקון סופרים? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

שו"ת הלכתי: מותר לקרוא תהילים אחר חצות לילה?

מי שרוצה ללמוד כל לילה כל הלילה ולישון ביום, האם נוהג נכון? האם בתפלה צריך לכוון בכל תיבה ותיבה שהוא טרחה רבה, או שדי לכוון את תוכן הענין? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

שֶׁנָּתַן מִכְּבוֹדוֹ לְבָשָׂר וָדָם: הרואה את טראמפ, צריך לברך?

היו מגדולי ישראל שסברו כי העובדה שנשיא ארה"ב יכול להעניק חנינה למורשע למוות, כמו גם קבלת החלטה האם לצאת למלחמה, הרי שהוא נחשב למלך וניתן לברך עליו בשם ומלכות. אחרים חלקו משלל נימוקים הלכתיים, כמו העובדה שמדובר במינוי זמני

שו"ת הלכתי: שלש נשים שאכלו יחד צריכות לזמן?

האם מותר לתלות תמונות של רבנים בבית כנסת? קמתי בנץ בשביל לקרוא קריאת שמע, וחזרתי לישון, כאשר אני קם שוב, האם אטול ידים עם ברכה? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

מותר לרכוש מוצרים שהוחרמו על ידי הרשויות?

הגאון רבי זמיר כהן, בשיעור בבית המדרש יחווה דעת: "דברים שהוחרמו ע"י רשויות המכס בישראל מותר לקנותם אבל סחורה שהוחרמה מבעליה ע"י בית משפט דינה כממון גזול". ומה דעת הגר"ע יוסף בזה לאחר כהונתו כראשון לציון?

מאימתי מותר להסתפר? לאשכנזים מיום שישי, לספרדים מיום שני

בשנה זו, בה חל ל"ג בעומר במוצאי השבת, פוסק הגראי"ל שטיינמן כי מותר להסתפר כבר מליל שישי לכבוד שבת. מנגד, הראשל"צ הגר"י יוסף פוסק כי דווקא השנה יש להחמיר ולהסתפר רק מיום שני • כנסו להסבר הלכתי מרתק

האם צריך לנשק כל מזוזה שעוברים דרכה? • שו"ת הלכתי

מה דינו של ספר תורה שהשורות בו אינן כתובות סמוך לשרטוט אלא באמצע בין השרטוטים? שאלתי עט ממאן דהוא באוטובוס, ושכחתי אותו אצלי. מה אעשה? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

מה ההנהגה הנכונה, שהאשה תעבוד והבעל ילמד, או להיפך?

איך אפשר ללמוד 'לשמה' בישיבה שיש מבחנים, הרי צריך להשתדל לקבל ציון טוב, ומוכרח שילמד לשם המבחן? האם כיום מותר ללוות ולהלוות לגוי בריבית? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

הלכה ורפואה: מצוות תפילין במצב של ניוון שרירים

ילד הסובל מניוון שרירים מתקדם, עומד כעת לפני גיל בר מצוה, כיצד יוכל לקיים מצוות תפילין כאשר יש חשש מהיווצרות נמק בעקבות לחץ רצועות התפילין על השרירים? • מאמרו של הרב יעקב וינר, ראש מוקד הלכה ורפואה בארגון יד שרה

מותר לתלוש עשבים מאבני הכותל לצורך סגולה?

האם ראוי לכתוב על קדמונים "לעילוי נשמת הרב פלוני" או תנצב"ה, או שעדיף לכתוב זיע"א? אדם שענה 'אמן' באמצע קריאת שמע, האם צריך לחזור לראש הפסוק? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

הלכות מכירת חמץ ותענית בכורות • שו"ת הלכתי

מותר לאכול מצה עשירה בחג הפסח? כתיבת חידושי תורה בחול המועד - האם לכתוב בשינוי? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו, בנושאים הקשורים לימי חג הפסח הקרב ובא

עושים סדר: מצות יד או מצות מכונה?

לקראת חג הפסח, מגיש הרב יוסי שטיינברגר מאמר מיוחד בו הוא מפרט: מי מגדולי ישראל אסרו, ומדוע, את מצות המכונה? מה היה נימוק המתירים? מי סירב לאסור על מנת שלא להוציא לעז על המתירים? והאם יש הבדל בין המכונות דאז למכונות בימינו?

תפילה, לימוד ומופע של קוסם • שו"ת הלכתי

האם מותר לראות מופע של קוסם? מה יעשה אדם שקל לו ללמוד בלי חברותא? מה דרגת "עמל" בתורה? האם מותר לאבל ללמוד בעיון דברים המותרים לו? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

מיוחד: שו"ת בנושאי היסטוריה יהודית עם מרן הגר"מ מאזוז

מידי שבוע, אנו מביאים בפניכם מגוון שאלות הלכתיות עליהם ענה מרן ראש ישיבת כסא רחמים הגר"מ מאזוז שליט"א. השבוע, נתמקד בתשובות מעניינות שענה בנושאי היסטוריה יהודית. האם במרוקו היו פחות פוסקי הלכה מארצות אשכנז? האם יש בכלל עניין ללמוד היסטוריה?