[searchandfilter fields="booklet_year,booklet_parasha,booklet_language,booklet_kehilah" add_search_param=0 types="select,select,select,select" post_types="sabbath_booklet" submit_label="חיפוש" empty_search_url="http://www.jdn.co.il/category/beit_hamidrash/sabbath_booklet" class="soda-search-booklet-wrap" headings="שנה,פרשה,שפה,קהילה"]

הלכה יומית: הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת בערב שבת

הלכה יומית: בימי החנוכה, לא אומרים קדיש 'תתקבל' לאחר ההלל

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות סדר התפילה בימי החנוכה

הלכה יומית: סדר הדלקת נרות חנוכה

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות הדלקת נרות חנוכה

הלכה יומית: מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד כי מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת. וכן לכל דבר מצוה

תחקיר חוצה יבשות ודורות אפשר לאדם ששמו כהן להתחתן עם גיורת

גבר ששם משפחתו "כהן" ביקש להינשא לגיורת, אולם רק אצל רשם הנישואין התבררה לא הבעייתיות שבענין. חברי בית הדין באשדוד, אשר לפתחם התגלגל המקרה, ביצעו תחקיר היסטורי- משפחתי מקיף שבסופו התברר" הגבר כלל אינו כהן

הלכה יומית: מצוה להיות מעשרה ראשונים בבית הכנסת

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות תפילה במניין בבית הכנסת

הלכה יומית: הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום המשיך ללמוד בהלכות הדלקת נר חנוכה

הלכה יומית: כמות השמן להדלקת נרות חנוכה

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום המשיך ללמוד בהלכות הדלקת נר חנוכה

הלכה יומית: להניח את החנוכיה במקום הדלקתה

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום המשיך ללמוד בהלכות הדלקת נר חנוכה

הלכה יומית: אבל מדליק נרות חנוכה, אונן לא

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום בהלכות הדלקת נר חנוכה

הלכה יומית: למה קרה הנס של חנוכה בחודש כסליו?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום הסביר את דברי הבן איש חי על חנוכה

הלכה יומית: אסור לקנות אצל מחללי שבת

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות אמירה לנכרי

הלכה יומית: דין המקבל איגרת בשבת

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בדיני המקבל איגרת בשבת, האם מותר לפתוח

הלכה יומית: 'דברי חול בשבת – בטלים'

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד כי אין לדבר בשבת דיבורי חול

כשרות פולי קפה החתולים באינדוזיה / הרב יוסי שטיינברגר

באינדונזיה גדלים שיחי קפה החביבים על בעל חי דמוי חתול, הבולע את פרי הקפה ומוציא את פולי הקפה, הנמכרים תמורת הון רב. האם הקפה היוקרתי הזה כשר? מומחה הכשרות הרב יוסי שטיינברגר מסביר

הלכה יומית: אמירת קדיש אחרי תיקון חצות

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות תיקון חצות