[searchandfilter fields="booklet_year,booklet_parasha,booklet_language,booklet_kehilah" add_search_param=0 types="select,select,select,select" post_types="sabbath_booklet" submit_label="חיפוש" empty_search_url="http://www.jdn.co.il/category/beit_hamidrash/sabbath_booklet" class="soda-search-booklet-wrap" headings="שנה,פרשה,שפה,קהילה"]

איך להתגבר על קנאה? / הפרשה החסידית – הרב ישעיה וינד

איזו סגולה לפרנסה נתן הצדיק לבעל העסק? - ולמה משה רבנו אינו רוצה לקבל עליו את הנהגת העם? - מי שלקוי בקנאה וחוסר פרגון רק מפסיד מכך • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת שמות

השמש ניצחה את הרוח / הפרשה החסידית – הרב ישעיה וינד

חברים שכאלה: השמש שהצליחה להשיל את המעיל – מי עדיף לעם ישראל הצאר הרוסי או נפוליון הצרפתי? - היצר הערמומי ממנו יש להיזהר בכפליים • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת וישלח

איך נשמח? הפרשה החסידית לחג הסוכות עם הרב ישעיה וינד

במה שמח היהודי שאיבד אתמול את כל משפחתו? ולמה חשוב לקיים מצוות דווקא בשמחה? • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לחג הסוכות, בעקבות המצווה המיוחדת של השמחה, "ושמחת בחגיך והיית אך שמח"

כך נגרום שבשמים ישמחו לתת לנו / הפרשה החסידית עם הרב ישעיה וינד

איך תתקבל תפילתנו לשנה טובה יותר? מתי יש חשק בשמים לתת לנו יותר? העשיר שירד מנכסיו והעני שהעשיר • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת נצבים-וילך וראש השנה

רק אתה קובע! / הפרשה החסידית – הרב ישעיה וינד

מה עושים כשלא מקבלים הזמנה לשמחה? אנחנו יכולים לקבוע איך ידונו אותנו בשמים! למה קוראים פרשת שופטים בחודש אלול? • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת שופטים