[searchandfilter fields="booklet_year,booklet_parasha,booklet_language,booklet_kehilah" add_search_param=0 types="select,select,select,select" post_types="sabbath_booklet" submit_label="חיפוש" empty_search_url="http://www.jdn.co.il/category/beit_hamidrash/sabbath_booklet" class="soda-search-booklet-wrap" headings="שנה,פרשה,שפה,קהילה"]

יש לכם כרטיס למחלקה ראשונה, למה להתחבא? • ממתק לשבת

האם חובה שבמסע הרוחני שלי אחווה ירידות ונפילות? האם אי אפשר שהכל ילך חלק ואוכל להגיע למקום הרוחני שלי בשלווה? • צפו: ממתק לשבת עם הרב נחמיה וילהלם, שליח הרבי מליובאוויטש זצוק"ל בבנגקוק

הלכה ורפואה: חובת ההשתדלות לקבל טיפול מרופא מומחה

חולה הזקוק לניתוח דחוף, ובמקום מגוריו ישנם רופאים טובים אך לא מומחים, ואילו בעיר אחרת קיים בית חולים עם רופאים מומחים. האם ועד כמה מחויב החולה להתנתק ממשפחתו ולנסוע למקום רחוק עבור רפואה טובה יותר למחלתו? / הרב יעקב וינר

הלכה ורפואה: מותר לעבור ניתוח קיצור קיבה לצרכים קוסמטיים?

בחור או בחורה הסובלים מעודף משקל אך בריאותם תקינה, והרופאים ממליצים להם על עריכת ניתוח לקיצור קיבה, כדי שיהיו יפים יותר ויצליחו בחברה ובשידוכים. האם הדבר מותר על פי ההלכה? • מאמרו של הרב יעקב וינר, ראש מוקד הלכה ורפואה

האם אדם משנה את דרכו לאחר ראיית נס ברור? / הפרשה החסידית

הלומד את סיפור אליהו בהר הכרמל אומר בליבו, בוודאי כעת כל האלילים כרות יכרתון ויתוקן עולם במלכות ה'. מן הסתם כל הנוכחים באותו מעמד הפכו מיד למאמינים בה' ובנביאו • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת חוקת

הלכה ורפואה: ניתוק מכשיר הנשמה מחולה סופני בעת זיהום

חולה סופני מורדם ומונשם, וכעת התפתח זיהום מחמת מכשיר ההנשמה התחוב בקנה הנשימה, האם מותר לנתקו מהמכשיר ולהשאירו כך והוא ימות תוך חצי שעה, או שעדיף לערוך לו ניתוח להכנסת "פיום" בצוואר, אף שיש סיכון ממשי שימות במהלך הניתוח תוך דקות ספורות?

זהירות: סכנת המחלוקת / הפרשה החסידית – הרב ישעיה וינד

קורח לא חיפש לעצמו כבוד ומעמד גרידא, וודאי שלא רצה סתם להוריד את מנהיגותו של משה רבנו, הוא יצא לדרכו ממניעים כשרים לגמרי. ובכל זאת, ברור שהיה אסור לו לעשות זאת, בפרט כשהדבר היה כרוך במחלוקת • הרב ישעיה וינד במאמר לפרשת קרח

הלכה ורפואה: טיפול במחלה סופנית אצל ילדים

כיצד יש לטפל בילדה קטנה שחלתה, לא עלינו, במחלה סופנית קשה, והטיפול הרפואי מאריך את חייה בכמה ימים או שבועות ספורים, מתוך סבל וכאב. האם מותר לוותר על הטיפול כדי לחסוך את הכאב והצער? • מאמרו של הרב יעקב וינר, ראש מוקד הלכה ורפואה

הלכה ורפואה: טיפול באדם הנוטה למות

כיצד יש להתייחס לאדם שחולה במחלה אנושה, ורופאיו מיואשים מלטפל בו. האם יש להתאמץ להעבירו לבית חולים אחר ששם יטפלו בו, או שהוא מוגדר כ'גוסס', ואסור להזיזו ממקומו? • מאמרו של הרב יעקב וינר, ראש מוקד הלכה ורפואה בארגון יד שרה

רנה וישועה באהלי צדיקים / הפרשה החסידית – הרב ישעיה וינד

מדוע כל החסידים שמחים בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר כאילו היו בני משפחה? ואיך זה מתקשר לפרשת השבוע? • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת בהעלותך, כולל התייחסות לשמחת בית בעלזא

הלכה ורפואה • פעולות הצלה תוך פגיעה באחרים

האם מותר לעשות פעולה להצלת יהודים רבים, העלולה לסכן את היחיד. והאם הדבר דומה להזרקת משככי כאבים לחולה סופני, להקל על סבלו, כאשר על ידי כך חייו מתקצרים? • מאמרו של הרב יעקב וינר, ראש מוקד הלכה ורפואה בארגון יד שרה