[searchandfilter fields="booklet_year,booklet_parasha,booklet_language,booklet_kehilah" add_search_param=0 types="select,select,select,select" post_types="sabbath_booklet" submit_label="חיפוש" empty_search_url="http://www.jdn.co.il/category/beit_hamidrash/sabbath_booklet" class="soda-search-booklet-wrap" headings="שנה,פרשה,שפה,קהילה"]

בשביל ניסים צריך להשקיע • אור השבת עם הגרי"ד גרוסמן

למה נקראית השבת הקרובה "שבת הגדול"? למה תשעת המכות הראשונות לא הועילו להוציא את בני ישראל ממצרים, ומה השתנה לפני המכה העשירית, מכת בכורות? • צפו באור השבת עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א, על פרשת צו ושבת הגדול

מדוע החליף הרבי בגדים באמצע קבלת הקהל? • צפו: ממתק לשבת פרשת צו

"מצד אחד להיות רב גדול שמלמד אלפי אנשים ומצד שני לעזור ליהודי שבא להתייעץ איתך בחיי היום יום הפשוטים שלו" • צפו: ממתק לשבת עם הרב נחמיה וילהלם, שליח הרבי מליובאוויטש זצוק"ל בבנגקוק

לנצל את הפריחה שבפתח • 'עולמות' לפרשת ויקרא עם המחנך הנודע הרב דוד רוזנברג

חודש האביב, הפריחה בפתח. הבה ננצל את "הימים המבורכים" להתחבר, ליצור קשרים נכונים עם ילדינו הקטנים עם הגדולים. ומהגאולה הפרטית היישר לגאולה השלימה לכולנו, אמן.

מעשה בחייט גאוותן ושר זועם • צפו: ממתק לשבת פרשת ויקרא

פרשתנו פותחת במילים "ויקרא אל משה" האות א' במילה ויקרא הוא קטנה וחז"ל אומרים שהיא מלמדת אותנו על ענוותנותו של משה רבנו שלמרות כל מעלותיו היה עניו מאוד • צפו: ממתק לשבת עם הרב נחמיה וילהלם, שליח הרבי מליובאוויטש זצוק"ל בבנגקוק

ספינות החינוך במעיינות הבעש"ט: כיצד להתייחס לבכי של תינוק?

הבכי יוצא מרובד עמוק מאוד של הנפש, לכן ככל שהאדם מגושם יותר – כך קשה לו לעורר עצמו לרגש ולבכי. התינוק – שהוא נשמת האדם בטהרתה, קרוב מאוד לבכי • סדרת מאמרים חדשה באתר על החינוך בתורת הבעש"ט