[searchandfilter fields="booklet_year,booklet_parasha,booklet_language,booklet_kehilah" add_search_param=0 types="select,select,select,select" post_types="sabbath_booklet" submit_label="חיפוש" empty_search_url="http://www.jdn.co.il/category/beit_hamidrash/sabbath_booklet" class="soda-search-booklet-wrap" headings="שנה,פרשה,שפה,קהילה"]

הפחד של המטיילת בנפאל: צפו בממתק מיוחד לחג השבועות

לכאורה היה יותר מתאים שהקב"ה יציג את עצמו במילים "אשר בראתי שמים וארץ", ולא אשר הוצאתיך מארץ מצרים"? • צפו: הרב נחמיה וילהלם, מגיש ה'ממתק לשבת' ושליח הרבי מליובאוויטש זצוק"ל בבנגקוק, בדבר תורה קצר וקולע לכבוד חג השבועות

וְזַכֵּנִי לְגַדֵל • סגולת היום: לומר את תפילת השל"ה

ערב ראש חודש סיוון, JDN מגיש את 'תפילת הבנים' אותה חיבר השל"ה והמליץ לאומרה היום. וזה לשון קודשו: "שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה". הנוסח המלא - בפנים

שמע את התוכחה – והתעלף • צפו בממתק לשבת

לפעמים ישנם מצבים שאנחנו מרגישים שקוללנו ולא הולך לנו בדיוק כמו שרצינו נלמד להסתכל לפנימיות ולהבין שהכל לטובה ובפנים טמונה ברכה • צפו: ממתק לשבת פרשת בחוקותי עם הרב נחמיה וילהלם, שליח הרבי מליובאוויטש זצוק"ל בבנגקוק

לורד אנגלי גם בלי הכובע • צפו בממתק לשבת

משום מה התורה מתחילה לדבר דבר ראשון על שנת השמיטה, שנת המנוחה, ורק אחר כך מזכירה את ששת שנות העבודה ולכאורה הרי היה צריך להיות הפוך? • צפו: ממתק לשבת פרשת בהר עם הרב נחמיה וילהלם, שליח הרבי מליובאוויטש זצוק"ל בבנגקוק

מרתק: סיפור בהופעה חיה לל"ג בעומר עם המחנך הרב דוד רוזנברג

'הנדר' - סיפור מרגש לל"ג בעומר בהופעה חיה בפני מאות ילדי ישראל - בליווי צלילי כליזמרים, וקולות רקע מדהימים - מפי המחנך הנודע הרב דוד רוזנברג הי"ו יו"ר מכון עולמות

מה אני אשם שהמזוזה הייתה פסולה? • צפו בממתק לשבת

קניתי מזוזה לכל חדר בבית, שמתי מזוזה בפתח חדרה של בתי, למה אני אשם שהמזוזה הייתה פסולה? האם לכן מגיע לי עונש שבתי תחלה? • צפו: ממתק לשבת פרשת אמור עם הרב נחמיה וילהלם, שליח הרבי מליובאוויטש זצוק"ל בבנגקוק

הילד היה בטוח: הוא הולך למות כדי להציל את אחותו • צפו בממתק לשבת

כתבו בפרשתנו "ואהבת לרעך כמוך", מצוות אהבת ישראל שהיא היסוד לכל התורה כולה. הבעל שם טוב הדגיש את מעלתם של פשוטי העם ושיבח אותם אפילו יותר מהלמדנים • צפו: ממתק לשבת עם הרב נחמיה וילהלם, שליח הרבי מליובאוויטש זצוק"ל בבנגקוק