זינוק בשיעור התעסוקה בציבור החרדי בשנים 2010–2011: כך עולה מניתוח סקרי הלמ"ס שערך בנק ישראל. שיעור התעסוקה עלה מכ-40 אחוז בשנת 2009 לכ-45 אחוז ב-2011.

זינוק בשיעור התעסוקה בציבור החרדי בשנים 2010–2011, כך עולה מניתוח סקרי הלמ"ס שערך בנק ישראל. שיעור התעסוקה עלה מכ-40 אחוז בשנת 2009 לכ-45 אחוז ב-2011.

קרא עוד:

[postim]

הממשלה, שהציבה יעד להגדיל את שיעור התעסוקה של חרדים ל-63 אחוז ב-2020, יכולה להיות מרוצה מהקצב.

עיקר הגידול בתעסוקה נרשם בענפי המגזר העסקי, כאשר הגדלת שיעור התעסוקה באוכלוסיות חרדיות, ובפרט בקרב גברים חרדים, הוגדרה כאחד מהיעדים העיקריים של האג'נדה החברתית-כלכלית של הממשלה.

העלייה המהירה מרמזת כי קיים סיכוי, סביר בהחלט, שאין זו תוצאה של הטיה סטטיסטית בעלמא, אלא שינוי אמיתי ועמוק שעובר הציבור החרדי.

העלייה המהירה של התעסוקה במגזר העסקי מלמדת כי גברים חרדים מגדילים את היקף השתתפותם בפעילות הכלכלית הכללית.

בניתוח הנתונים שפרסם בנק ישראל, הוא מציין כי השאיפה לשילובם של החרדים בחיים הכלכליים מחייבת הגדלה ניכרת של שיעור תעסוקתם בענפי המגזר העסקי.