ביום שלישי כ"ז כסלו עלה כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א יחד עם אחיו הרבנים הגה"צ רבי משה ורבי חיים, ורבי יוסף יואל קאהן שליט"א ביומא דהילולא בעליה לציון אביהם בהר הזיתים, י"ט שנים להסתלקותו של אביהם הגה"ק רבי אברהם יצחק קאהן זצוק"ל • צפו:

עַל הַר הַזֵּיתִים • האדמור מתולדות אהרן עלה יחד עם אחיו הגהצ לציון אביהם זצל (1) עַל הַר הַזֵּיתִים • האדמור מתולדות אהרן עלה יחד עם אחיו הגהצ לציון אביהם זצל (2) עַל הַר הַזֵּיתִים • האדמור מתולדות אהרן עלה יחד עם אחיו הגהצ לציון אביהם זצל (3) עַל הַר הַזֵּיתִים • האדמור מתולדות אהרן עלה יחד עם אחיו הגהצ לציון אביהם זצל (4) עַל הַר הַזֵּיתִים • האדמור מתולדות אהרן עלה יחד עם אחיו הגהצ לציון אביהם זצל (5) עַל הַר הַזֵּיתִים • האדמור מתולדות אהרן עלה יחד עם אחיו הגהצ לציון אביהם זצל (6)