לאחר תפילת ערבית במוצאי שב"ק יצאו קהל חסידי נדבורנה ירושלים בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א לקידוש לבנה בחצר בית המדרש הגדול, לאחר הקידוש לבנה עברו כל הקהל הקודש להתברך מיט אגוטא וואך • צילום: א.ש.

וְלַלְּבָנָה אָמַר שֶׁתִּתְחַדֵּשׁ • האדמו''ר מנדבורנה ירושלים בקידוש לבנה (1)

וְלַלְּבָנָה אָמַר שֶׁתִּתְחַדֵּשׁ • האדמו''ר מנדבורנה ירושלים בקידוש לבנה (2)

וְלַלְּבָנָה אָמַר שֶׁתִּתְחַדֵּשׁ • האדמו''ר מנדבורנה ירושלים בקידוש לבנה (3)