קהל רב השתתף הבוקר בשמחת הברית לנין כ"ק האדמו"ר מספינקא ב"ב נכד לבנו הרה"צ יקותיאל כהנא אב"ד ספינקא בב חתן הרה"צ הגריא"ד ניישאלס אב"ד סערדהעלי בן לחתנו הרב נחמן גולדשטיין בן להגרמ"א גולדשטיין מירושלים • צילום יהודה פרקוביץ

ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (1) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (2) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (4) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (3) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (5) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (6) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (7) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (8) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (9) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (18) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (17) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (16) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (15) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (14) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (13) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (12) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (11) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (10) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (19) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (20) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (21) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (22) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (23) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (24) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (25) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (26) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (27) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (29) ברית לנין האדמור מספינקא ב''ב (28)