קהל רב השתתף בשמחת האירוסין בבורו-פארק שבארה''ב לבת כ''ק האדמו''ר מבוטושאן ארה''ב שליט''א עם בן הנגיד הרבני הרה''ח ר' משה שמואל זופניק שליט''א מחשובי חסידי סאטמאר ויליאמסבורג.

אירוסין לבת האדמו''ר מבוטושאן ארה''ב עם בן הנגיד משה שמואל זופניק מחשובי חסידי סאטמאר ויליאמסבורג (1) אירוסין לבת האדמו''ר מבוטושאן ארה''ב עם בן הנגיד משה שמואל זופניק מחשובי חסידי סאטמאר ויליאמסבורג (2) אירוסין לבת האדמו''ר מבוטושאן ארה''ב עם בן הנגיד משה שמואל זופניק מחשובי חסידי סאטמאר ויליאמסבורג (3)