מראות קודש מחג הפסח בחצר הקודש באבוב • שאיבת מים שלנו, בדיקת חמץ, אפיית מצות מצוה בערב יו"ט, השולחן הטהור בחוה"מ, ותיעוד מאלפי החסידים המלווים את האדמו"ר לביתו במוצאי החג

עריכת שלחנו של האדמו''ר מבאבוב פסח תשע''ז (1)עריכת שלחנו של האדמו''ר מבאבוב פסח תשע''ז (8)עריכת שלחנו של האדמו''ר מבאבוב פסח תשע''ז (7)עריכת שלחנו של האדמו''ר מבאבוב פסח תשע''ז (6)עריכת שלחנו של האדמו''ר מבאבוב פסח תשע''ז (5)עריכת שלחנו של האדמו''ר מבאבוב פסח תשע''ז (4)עריכת שלחנו של האדמו''ר מבאבוב פסח תשע''ז (3)עריכת שלחנו של האדמו''ר מבאבוב פסח תשע''ז (2)חג הפסח בחצר הקודש באבוב (1) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (2) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (3) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (4) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (5) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (6) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (7) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (8) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (9) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (10) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (11) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (12) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (13) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (14) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (15) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (16) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (17) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (18) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (19) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (20) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (21) חג הפסח בחצר הקודש באבוב (22)