גלריה נרחבת מחג הפסח בחצר מעליץ אצל כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א, החל מליל בדיקת חמץ ועד נעילת החג • יצויין כי לכבוד החג הגיע אבדק"ק יאמפלא שליט"א ממאנסי לחגוג את ימי החג בצילו של אביו האדמו"ר שליט"א • צפו

פסח במעליץ תשע''ז (1) פסח במעליץ תשע''ז (2) פסח במעליץ תשע''ז (3) פסח במעליץ תשע''ז (4) פסח במעליץ תשע''ז (5) פסח במעליץ תשע''ז (6) פסח במעליץ תשע''ז (7) פסח במעליץ תשע''ז (8) פסח במעליץ תשע''ז (9) פסח במעליץ תשע''ז (10) פסח במעליץ תשע''ז (11) פסח במעליץ תשע''ז (12) פסח במעליץ תשע''ז (13) פסח במעליץ תשע''ז (14) פסח במעליץ תשע''ז (15) פסח במעליץ תשע''ז (16) פסח במעליץ תשע''ז (17) פסח במעליץ תשע''ז (18) פסח במעליץ תשע''ז (19) פסח במעליץ תשע''ז (20) פסח במעליץ תשע''ז (21) פסח במעליץ תשע''ז (22) פסח במעליץ תשע''ז (23) פסח במעליץ תשע''ז (24) פסח במעליץ תשע''ז (25) פסח במעליץ תשע''ז (26) פסח במעליץ תשע''ז (27) פסח במעליץ תשע''ז (28) פסח במעליץ תשע''ז (29) פסח במעליץ תשע''ז (30) פסח במעליץ תשע''ז (31) פסח במעליץ תשע''ז (32) פסח במעליץ תשע''ז (33) פסח במעליץ תשע''ז (34)