היועמ"ש של עיריית בני ברק עו"ד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ר"י פוניבז' בהשתתפות מורו ורבו רבי רפאל אבוחצירא שליט"א • יונגר לומד בחברותא בבית המדרש נחלת משה עם גדולי ראשי הישיבות הגאונים רבי איתמר גרבוז ורבי ברוך דוב דיסקין • צפו בתיעוד של דוד זר

היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (1) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (2) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (3) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (4) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (5) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (6) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (7) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (8) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (9) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (10) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (11) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (12) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (13) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (14) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (15) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (16) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (17) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (18) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (19) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (20) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (21) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (22) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (23) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (24) היועמש של עיריית בני ברק עוד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגריג שליטא (25)