הילולת כ"ק האדמו"ר הרה"ק רבי משה מקאלוב זיע"א בעל מחבר ספר הק' "עת רצון" אצל נכדו כ"ק האדמו"ר מסטאניסלאב שליט"א בעיר ביתר עילית

הרה"ק רבי משה מקאלוב בעל ה"עת רצון" נולד בעיר ראזלא ולאחר מכן עבר לעיר קאמרנא מקום מושבו של הסבא הגדול הגה"ק רבי אליעזר צבי מקאמרנא בזמנים אלו זכה להתקרב לזקנו הקדוש ולשאוב ממנו מלא חופניים בתורה יראה וחסידות.

לאחר נישואין ציוה עליו זקנו הגה"ק רבי אליעזר צבי מקאמרנא בעל "בן ביתי" שיסע לעיר קאלוב וינהג שם באדמרו"ת, וכן סיפר הרה"ק האדמו"ר מטאהש זצוק"ל שפעם אחת בא אחד אל הרה"ק רבי חיים מאנטניא זי"ע [מאדמר"י ויזני'ץ] ובכה במר נפשו שלא זכה עדיין בזרע של קיימא אמר לו הרה"ק  רבי חיים מאנטניא זי"ע אני אינו יכול לעזור לך כי זה שייך להרה"ק רבי משה מקאלוב זי"ע בעל "עת רצון " אצלו בודאי יתברך ויפקד בדבר ישועה ורחמים [כלשון הקודש איבער קינדער ברויך מען גיין צו רבי משה'לה קאלוב'ער] ואכן בברכתו של בעל "עת רצון" זכה להתברך ונפקד בזרע של קיימא.

נלב"ע ביום לד' בעומר יט' אייר תרצ"ו בעיר קאלוב

הילולת העת רצון מקאלוב אצל האדמור מסטאניסלאב (1) הילולת העת רצון מקאלוב אצל האדמור מסטאניסלאב (2) הילולת העת רצון מקאלוב אצל האדמור מסטאניסלאב (3) הילולת העת רצון מקאלוב אצל האדמור מסטאניסלאב (4)