חסידי ברסלב בריקודין ושמחת החלאקע'ס המרכזית בל"ג בעומר בשטח "רחבת תולדות אהרן" באתרא קדישא מירון בראשות הרה"צ משה קרמר שליט"א מגדולי רבני ברסלב • צילום: משה מרקוביץ - ברסלב גלובל

חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (1) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (2) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (3) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (4) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (5) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (6) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (7) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (8) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (9) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (10) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (11) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (12) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (13) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (14) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (15) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (16) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (17) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (18) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (19) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (20) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (21) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (22) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (23) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (24) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (25) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (26) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (27) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (28) חסידי ברסלב במירון ל''ג בעומר תשע''ז (29)