האדמו"ר מתולדות אהרן שהשתתף בשמחת החתונה לבת אחיו ראש ישיבת תולדות אהרן, הגיע לאחר החופה שנערכה בנווה אילן, לביקור בבית ההחלמה ליולדות בטלז סטון, שם בירך את התינוקות שהובאו לפניו וגם התפלל תפילת ערבית.

האדמו"ר שליט"א שהה בנווה אילן, לרגל שמחת החתונה לבת הזקונים של אחיו, הרה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת תולדות אהרן.

בין החופה לסעודה, הגיע הרבי לביקור בבית ההחלמה, שם בירך את התינוקות, וכן את המנהלים, הרב גבריאל פפנהיים, המנהל את בית ההחלמה ואת ועד הכשרות של העדה החרדית, והרב משה יונה רוזנפלד מנהל בית לפליטות.

לאחר הביקור, התפלל האדמו"ר במקום תפילת ערבית ושב להמשך החתונה.