הגאון רבי יצחק אבא שאול שליט"א שב בימים האחרונים ממשא חיזוק בקהילות ארגנטינה. אל המשא נלווה בנו הרה"ג רבי עזרא יאיר אבא שאול שליט"א ראש מוסדות 'שמחה לאיש' בירושלים.

הגאון רבי יצחק אבא שאול נשא שיעורים ודרשות חיזוק, וביקר בקהילות השונות בבואנוס איירס.

תושב ארגנטינה אומר לjdn, כי הקהילה בארגנטינה יצאה מחוזקת מהביקור המורמם, הרב נודע כבעל ישועות, ומאות משחרים למעונו בביקוריו במקום.

זו זכות גדולה לקבל את כבוד הרב כאן, מציין תושב המקום, הביקור הותיר עלינו רושם בל ימחה.