סיום מסכת ראש השנה והתחלת מסכת סוכה במסגרת חבורת 'ליבאי באורייתא' דחסידי סקאליע. הרב דוד שמידט יו"ר המעמד בדברי פתיחה. הרה"צ ר' ישראל מרדכי ראבינאוויטש אחיו של כ"ק האדמו"ר שליט"א באמירת קדיש. כמו כן נשא דברים כ"ק האדמו"ר מסקאליע שליט"א והרה"צ דוד יצחק אייזיק שליט"א בן האדמו"ר שליט"א. נואם הכבוד במעמד הגאון ר' יוסף חיים גרינוואלד - צילום: JDN