• 100,000 איש חגגו את סיום הש”ס הגדול בעולם • גלריה

  רבבות אלפי ישראל גדשו את אצטדיון מעט לייף בניו ג’רזי, שם הם חגגו בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א, את סיום הבבלי בפעם ה-12 • JDN עם גלריה ענקית מהמעמד האדיר

  אלי בן דוד | 3:20 | י״ד באב תשע״ב

  צילום: יוסי גולדברגר JDN

  סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 1 סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (10) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 2 (11) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (10) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (11) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (12) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (13) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (14) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (15) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (16) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (17) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (18) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (19) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (20) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (21) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (22) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (23) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (24) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (25) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (26) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (27) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (28) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (29) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (30) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (31) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (32) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (33) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (34) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (35) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (36) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (37) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (38) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (39) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (40) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (41) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (42) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (43) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (44) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (45) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (46) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (47) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (48) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 IMG_8476 סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (12) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (24) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (28) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (38) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי 3 (38) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (10) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (11) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (12) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (13) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (14) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (15) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (16) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (17) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (18) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (19) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (20) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (21) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (22) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (23) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (24) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (25) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (26) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (27) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (28) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (29) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (30) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (31) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (32) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (33) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (34) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (35) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (36) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (37) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (38) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (39) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (40) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (41) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (42) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (43) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (44) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (45) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (46) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (47) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (48) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (49) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (50) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (51) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (52) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (53) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 4 (54)

  סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (10) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (11) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (12) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (13) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (15) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (18) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (19) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (20) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (21) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (23) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (24) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (25) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (26) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (27) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (28) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (29) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (30) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5 (31) סיום הש''ס הגדול בעולם - ניו ג'רזי - 5

  << חזרה למבזקים

  7 תגובות

  1. מאת שלמה‏:

   מי שיודע היכן ניתן להשיג את הכרטיסי חזרה “תלמודו בידו” של מכון מעשה חושב, בבקשה שיכתוב כאן.

   תודה

  2. מאת מתעניין‏:

   מי זה עם גלימת הראשל”צ (זה שלידו נראה בכלל עם כיפה זמנית..)

  3. מאת מנחם‏:

   איזה מעמד קידוש השם נורא!!
   אשריכם ישראל!!
   מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ!!!
   יה”ר שממעמדים אדירים אלו שהיו השבוע בארה”ק ובחו”ל – שישפיעו השפעות טובות מלמעלה, “השקיפה ממעון קדשיך מן השמים וברך את עמך ישראל”, בבני חיי מזוני רוויחי ישועות ורפואות בכלל ובפרט – לכל עמו ישראל בחסדים ורחמים גדולים. אכי”ר!!

  4. מאת יעקב‏:

   כמעט שלא רואים כאן אדמורי”ם, למה?

  5. מאת יעקב‏:

   למתעניין
   אני חושב שזה הרב קציר שהי ‘מסובך בפרשת דואק-דיל

  6. מאת תודי‏:

   למה אין שידור חי ולפחות שידור חוזר???

  7. מאת חיים‏:

   יש בעיה להכניס תמונות מאדמורי”ם שהשתתפו בסיום הש”ס, כי JDN לא מכניסים תמונות מאחד האדמורי”ם שכיכב על הבמה.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

  תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>