בג"צ דחה הבוקר (שלישי) את עתירת המשפחות השכולות, נגד שחרור 26 המרצחים שאישרה הממשלה ביום ראשון כחלק מפתיחת המשא ומתן לשלום בין ישראל לפלסטינים, נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס כתב בהכרעה "אין חולק כי הסוגיא המנוחת לפתחנו היא קשה ורגישה, לבנו עם משפחותיהם של נפגעי פעולות הטרור, שכאבם גדול הוא ואין בידינו לרפאו, בטוחים אנו כי הגורמים המוסמכים החליטו את אשר החליטו בלב כבד".