האדמו"ר מבוטושאן ארה"ב

אירוסין לבת האדמו''ר מבוטושאן ארה''ב עם בן הנגיד משה שמואל זופניק מחשובי חסידי סאטמאר ויליאמסבורג (3)

תיעוד: אירוסי בת האדמו"ר מבוטושאן ארה"ב עם בן הנגיד הרה"ח משה שמואל זופניק

קהל רב השתתף בשמחת האירוסין בבורו-פארק שבארה''ב לבת כ''ק האדמו''ר מבוטושאן ארה''ב שליט''א עם בן הנגיד הרבני הרה''ח ר' משה שמואל זופניק שליט''א מחשובי חסידי סאטמאר ויליאמסבורג.