הגר"מ מאזוז

הלכה יומית: עד מתי מותר להתקלח בתשעת הימים?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום פסק כי מותר להתרחץ עד שבוע שחל בו תשעה באב

הלכה יומית: מה יעשה אדם עם שיירי הבשר של שבת חזון?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות אכילת בשר בימי בין המצרים

הלכה יומית: ממתי אסור להסתפר לאשכנזים ולספרדים?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות הנוגעים לתספורת בימי בין המצרים

הלכה יומית: באלו מקרים מותר לנגן בימים אלו?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום הסביר למי מותר לנגן עד שבוע שחל בו תשעה באב

הלכה יומית: מתי מותר לברך שהחיינו בימי בין המצרים?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד מספר הלכות אקטואליות לימים אלו - ימי בין המצרים

הלכה יומית: על המנהג באמירת תיקון חצות היום

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד מספר הלכות אקטואליות לימים אלו - ימי בין המצרים

הלכה יומית: לא לאכול בשר ודגים יחד

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום הסביר מדוע אסור לאכול בשר ודגים יחד, גם בימינו

הלכה יומית: בכלל 'ועשית מעקה', איסור להשאיר תרופות במקום נגיש

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות עשיית מעקה והזהירות בהשארת תרופות במקום נגיש לילדים

הלכה יומית: הקשר בין פרשת השבוע למחלוקת בהלכות שחיטה

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום סיפר על חידוש מיוחד שהתחדש לו היום, "וזה שווה לי מיליונים", כלשונו

הלכה יומית: למי אסור לצום היום?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות הנוגעות לצום שבעה עשר בתמוז

"אתה תקום תרחם ציון" – תקום מוקדם! 'תקום' ראשי תיבות: תה קפה ומים…

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום על המנהג האם לומר עננו כבר בתפילת ערבית לפני צום שבעה עשר בתמוז

הלכה יומית: אם תינוק גוי נגע, זה הופך ליין נסך?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות יין נסך והסביר: מה הדין אם תינוק גוי נגע ביין

הלכה יומית: יין נסך; ההבדל בין גוי, ערבי ויהודי מחלל שבת

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות יין נסך והסביר: ומה יעשה אדם שיש לו אורחים שאינם שומרי שבת

הלכה יומית: טעה בברכה ותיקן תוך כדי דיבור, יחזור ויברך?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום הסביר מה הדין באדם שטעה בברכה ותיקן עצמו תוך כדי דיבור

הלכה יומית: להתפלל במתינות, שלא יזכיר השם לבטלה

מדי יום, לפני 'אשרי' {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום הסביר על הצורך להתפלל ולברך במתינות, כדי שלא להזכיר שם ה' לבטלה

הלכה יומית: כיצד ישלים האדם מאה ברכות בכל יום?

מידי יום, לאחר תפילת ותיקין, מלמד ראש ישיבת כסא רחמים הלכה יומית לתמידיו ולציבור המתפללים. היום, עורר אודות הזהירות בהשלמת מאה ברכות בכל יום, והסביר כיצד משלימים בימות החול, בשבת, וביום שמתענים בו

הגר"מ מאזוז קורא לאחדות במפלגות החרדיות: "להראות לחילונים שהתורה מאחדת"

את הדברים אמר ראש ישיבת כסא רחמים בהתייחסות לדרכי המאבק בפרצות בחומת השבת ובהכרה בתנועה הרפורמית. "אם כל אחד יאכל את השני מה נשאר בעם ישראל?! גם אם יש חילוקי דעות, אפשר להתווכח, לדבר, אבל בכבוד"

כמה אחוזים מותר לקחת גבאי צדקה לעצמו?

האם סופר סת"ם שכותב ספר תורה מקיים מצות לימוד תורה? במה עדיף לקרוא את ההפטרה, בתנ"ך קורן או בתקון סופרים? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו