הגר"מ מאזוז

הגר"מ מאזוז לבחורי הישיבה: גם בפורים לא מסתובבים לגייס כספים

"ההורים מסרו לנו את הבנים בכדי שנשמור עליהם ונגדל אותם להיות תלמידי חכמים בישראל, לא בשביל כמה אלפי שקלים נזרוק את הבחורים לרחובות. כשישאלו אותנו בשמים, למה הפקרתם את הבחורים מה נענה?!", הסביר ראש הישיבה את הוראתו