הספריה הלאומית

תיעוד נדיר: העדות היחידה לבית הכנסת המפואר מעץ שעלה באש

תמונות נדירות מבית הכנסת שניאדובו שבפולין שנבנה כולו מעץ במאה ה-18, נחשפות על ידי הספרייה הלאומית. התמונות צולמו בערב ראש השנה של שנת תרע"ד, במסגרת תיעוד של מבנים נדירים - והוחרב כליל כמה חודשים לאחר מכן