הרב זאב קצנלבוגן

WhatsApp-Image-20160728 (1)

האחריות והוותרנות של רחל אמנו: על הפרשה עם הרב זאב קצנלבוגן • צפו

כיצד "העזה" לאה לבוא בטענות כלפי רחל על שלקחה את יעקב, למרות שרק בזכות רחל היא נישאה לו? • הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת על הפרשה
WhatsApp-Image-20160728 (1)

הטענה של אברהם אבינו: על הפרשה עם הרב זאב קצנלבוגן • צפו

למה ברגע שאברהם הבין שאין צדיקים בסדום הוא לא פעל להציל אותה ולהחזיר למוטב את אנשיה? • הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת על הפרשה
WhatsApp-Image-20160728 (1)

"הישות של עם ישראל": על הפרשה עם הרב זאב קצנלבוגן • צפו

מדוע "החוזה" של דור המדבר עם הקב"ה מחייב את עם ישראל גם אחרי שעברו אלפי שנים? ומה בין אדם פרטי לקולקטיב? • הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת על הפרשה