הרב זאב קצנלבוגן

האחריות והוותרנות של רחל אמנו: על הפרשה עם הרב זאב קצנלבוגן • צפו

כיצד "העזה" לאה לבוא בטענות כלפי רחל על שלקחה את יעקב, למרות שרק בזכות רחל היא נישאה לו? • הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת על הפרשה

הטענה של אברהם אבינו: על הפרשה עם הרב זאב קצנלבוגן • צפו

למה ברגע שאברהם הבין שאין צדיקים בסדום הוא לא פעל להציל אותה ולהחזיר למוטב את אנשיה? • הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת על הפרשה