הרב ישעיה וינד

איך נשמח? הפרשה החסידית לחג הסוכות עם הרב ישעיה וינד

במה שמח היהודי שאיבד אתמול את כל משפחתו? ולמה חשוב לקיים מצוות דווקא בשמחה? • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לחג הסוכות, בעקבות המצווה המיוחדת של השמחה, "ושמחת בחגיך והיית אך שמח"

כך נגרום שבשמים ישמחו לתת לנו / הפרשה החסידית עם הרב ישעיה וינד

איך תתקבל תפילתנו לשנה טובה יותר? מתי יש חשק בשמים לתת לנו יותר? העשיר שירד מנכסיו והעני שהעשיר • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת נצבים-וילך וראש השנה

רק אתה קובע! / הפרשה החסידית – הרב ישעיה וינד

מה עושים כשלא מקבלים הזמנה לשמחה? אנחנו יכולים לקבוע איך ידונו אותנו בשמים! למה קוראים פרשת שופטים בחודש אלול? • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת שופטים

על מה לשים עין תוך כדי טיול? • מאמר מיוחד לבין הזמנים

כשאנו יוצאים עם המשפחה לטבע, מטפסים על ההרים הרמים, רואים גבעות ומעיינות ונתקלים מקרוב בפלאי הטבע. חבל מאד לחלוף על פניהם, ולא לעצור לרגע ולהביט פנימה • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לימי בין הזמנים

שבירת הטבע / הפרשה החסידית – הרב ישעיה וינד

למה המלך תיגמל רק את היועץ ולא את שומר הראש? • הסגולה לזכות לישועה מעל לדרך הטבע • למה התקבלו תפילותיו של רבי עקיבא ולא של רבי אליעזר? • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת פנחס

האם אדם משנה את דרכו לאחר ראיית נס ברור? / הפרשה החסידית

הלומד את סיפור אליהו בהר הכרמל אומר בליבו, בוודאי כעת כל האלילים כרות יכרתון ויתוקן עולם במלכות ה'. מן הסתם כל הנוכחים באותו מעמד הפכו מיד למאמינים בה' ובנביאו • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת חוקת

זהירות: סכנת המחלוקת / הפרשה החסידית – הרב ישעיה וינד

קורח לא חיפש לעצמו כבוד ומעמד גרידא, וודאי שלא רצה סתם להוריד את מנהיגותו של משה רבנו, הוא יצא לדרכו ממניעים כשרים לגמרי. ובכל זאת, ברור שהיה אסור לו לעשות זאת, בפרט כשהדבר היה כרוך במחלוקת • הרב ישעיה וינד במאמר לפרשת קרח

ספירה לאחור / הפרשה החסידית – הרב ישעיהו וינד

למה אנו סופרים בספירת העומר את הימים שכבר עברו? איך הצליח העשיר להקל את תקופת ההמתנה? העבודה שלנו בימי ספירת העומר • הרב ישעיהו וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת אמור וספירת העומר

איך לפתוח שערי שמים? / הפרשה החסידית – הרב ישעיהו וינד

הידידים שהעדיפו למות מאשר לחיות - מה אומר הקב"ה כשיהודים אוהבים זה את זה? - למה אי אפשר להתפלל לבד בלי מנין? • הרב ישעיהו וינד בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת תזריע מצורע