הרב פנחס כהנוביץ

גם כי יזקין לא יסור ממנה • מאמר חינוכי מאת הרב פנחס כהנוביץ

במאמרו השני בסדרה, מספר הרב פנחס כהנוביץ בשם יהודי מבוגר כיצד היה מייסד הדף היומי, הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין בוחן את התלמידים. "גם כי יזקין לא יסור ממנה", זקן, הוא אדם שכלל לא מכתיבים לו דרכים בחינוך. דרכו, הילוכו, הם דברים שנמצאים אצלו

חן ושכל טוב • מאמר חינוכי מאת הרב פנחס כהנוביץ

"חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה": כיצד מגיב מרן הגר"ח קנייבסקי כאשר מבקשים ממנו מתכון להצלחה בחינוך הילדים? הרב פנחס כהנוביץ, במאמר ראשון בסדרה, מסביר על מה צריכים להתפלל