הרב פנחס כהנוביץ

הרב פנחס כהנוביץ

חן ושכל טוב • מאמר חינוכי מאת הרב פנחס כהנוביץ

"חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה": כיצד מגיב מרן הגר"ח קנייבסקי כאשר מבקשים ממנו מתכון להצלחה בחינוך הילדים? הרב פנחס כהנוביץ, במאמר ראשון בסדרה, מסביר על מה צריכים להתפלל