המונים יפקדו את ציון בעל ה'שארית ישראל' מוועלדניק זי"ע בכ"א טבת

מרכז וועלדניק שע"י אגודת 'אהלי צדיקים' שוקד על פעילות מתוגברת עקב הרשמת אלפים לעליית השנתית • התקדמות משביעת רצון בהקמת בנין מרכז וועלדניק קרוב לציונו הקדוש של הרה"ק רבי ישראל דוב בער בן רבי יוסף בעל ה"שארית ישראל" זי"ע הטמון בעיירה וולעדניק שבאוקראינה לרגל יומא דהילולא.

הקהילה החסידית בטבריה ציינה את הילולת הרמ"מ מוויטעבסק זי"ע בטבריה

המשתתפים הרבים ובני הקהילה הכלל חסידית הודו לגבאים בבית המדרש המאחד את כלל ציבור האברכים מכל קהילות הקודש מחדשי היישוב החסידי בטבריה שטרחו ועמלו לארגן את הסעודה על הצד היותר טוב.

המונים פוקדים היום את ציון ה'שארית ישראל' מוועלדניק זי"ע

המונים עלו משעות הלילה והבוקר לציונו הקדוש של הרה"ק רבי ישראל דוב בער בן ר' יוסף בעל ה"שארית ישראל" הטמון בעיירה וולעדניק שבאוקראינה לרגל יומא דהילולא (כ"א בטבת), אגודת 'אהלי צדיקים' בראשות הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי הפעילה במקום 'הכנסת אורחים' להמונים. צילום: חדשות 24