פרשת ויגש

עוֹלָמוֹת: החיים לאור הפרשה עם הרב דוד רוזנברג • צפו

כמידי שבוע אנו מגישים את שיחתו המרתקת של המחנך הרב דוד רוזנברג הי"ו, יו"ר מכון 'עולמות' • והשבוע: והנער איננו איתי...? 6 הדגשים של התייחסות נכונה לבני הנוער ולמתבגרים שבין צאצאינו ותלמידינו, וכיצד לשמר את הזוך והטוהר שאפיינו אותם בילדותם.

והנער איננו איתי • מאמר לשולחן שבת

יחידי סגולה כאברהם אבינו מעידה עליהם התורה הקדושה שהיו ראויים ושלמים ומילאו כל ימיהם ושנותיהם בתורה ובמעשים טובים כמו שנאמר 'ואברהם זקן בא בימים' ומפרשים בא עם ימיו כולם מלאים ושווים לטובה