צוף הוצאה לאור

חדש בחנויות הספרים חומש 'תולדות אהרון'- בראשית

כשמונים שנה לאחר צאת הספר, בעל ה'שפתי כהן' (הש"ך) התייחס אל הספר ב'שו"ע יור"ד סימן קצח ס"ק סא. דבריו שם מאירים באור חדש את דמותו של רבי אהרן מפיסארו, וכן מסייעים דברי הש"ך בהבנה ודיוק נכון בספר זה