רבי יצחק זעקל הלוי פולק

מכתב רבני אנטוורפן: "להתקין תוכנה לסינון האינטרנט"

רבני אנטוורפן: "הן כבר נודע בכלל ישראל זעקת גדולי דורנו על הסכנה הכרוכה בהחזקת אינטרנט" • המכתב המלא