תלמוד תורה סאטמאר בית שמש

חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש – תיעוד

מראות מחודש ניסן בכיתות המכינה של תלמוד תורה דחסידי סאטמאר בעיר בית שמש, בתמונות נראים ילדי החמד כשהם טוחנים את החיטים לאפיית המצות, ועריכת הסדר על ידי המלמדים