כשלונותיו - כביכול - של יהודה לא הובילו אותו להעביר את ההנהגה ליוסף. מדוע? • הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת על הפרשה