בטור חריף במיוחד, אפילו בשביל פ. חובב, הוא משווה בין ה'קנטוניסטים' ברוסיה לחוקים וועדות המנסות לגייס את בני הישיבות לצבא - כנסו

– תישן חמודי, תישן. כבר מאוד מאוחר בלילה.

– אני לא יכול לישון, אמא. חלמתי חלום נורא מפחיד.

– אין לך מה לפחד מחלומות, חמודי. תישן. לילה טוב.

– את יודעת, אמא, הרב'ה סיפר לנו היום על הקנטוניסטים, איך שהגויים הרשעים ברוסיה היו תופסים ילדים יהודים ולוקחים אותם בכוח לצבא. זה מאוד מפחיד אותי.

– תישן חמודי, תישן.

– אמא, הרב'ה סיפר לנו שכמעט כל היהודים שהגויים הרשעים הצליחו לתפוס אותם ולקחת אותם בכוח לצבא, בסוף הם נהיו כמו הגויים. איזה פחד.

– אל תחשוב על זה עכשיו, חמודי, תישן.

– אמא, אנחנו עניים?

– למה אתה שואל כאלה שאלות, חמודי? אתה לא צריך לחשוב על דברים כאלו.

– הרב'ה סיפר לנו שהיו גם יהודים ששיתפו פעולה עם הרשעים. הם היו מחפשים בכל מיני מקומות איפה מתחבאים ילדים יהודים עניים בשביל לחטוף אותם ולתת אותם לרשעים כדי שיעשו מהם קנטוניסטים. אני נורא מפחד.

– אין לך מה לפחד. חמודי. תישן. היום לא חוטפים ילדים. לפי החוק אסור לחטוף ילדים. אם מישהו ינסה לחטוף ילד, המשטרה מיד תתפוס אותו ותשים אותו בבית הסוהר.

– אמא, איך הצליחו לחטוף את הילדים הקנטוניסטים ברוסיה, אז לא היתה משטרה?

– אז, בתקופה ההיא, חמודי, הכל היה אחרת. אז המשטרה בעצמה חטפה את הילדים. בגלל שאז הממשלה גזרה חוק שכל היהודים חייבים ללכת לצבא, ומי שלא הולך לצבא הוא זה שעובר על החוק.

– למה הממשלה שלהם גזרה חוק שכל היהודים חייבים ללכת לצבא?

– בגלל שהם רצו לנתק את היהודים מהתורה כדי שהם יהיו כמו הגויים. מי שמתנתקים אותו מהתורה, לאט לאט הוא נהיה דומה לגויים.

– אמא, הרב'ה סיפר לנו שבאמת אחרי שהיו קנטוניסטים שנהיו כמו הגויים, הממשלה עזרה להם לחיות כמו עשירים גדולים, כדי לפתות את כל היהודים האחרים שיראו שמשתלם להיות כמו הגויים. אבל כל הפיתויים לא עזרו להם בגלל שהיהודים רצו רק ללמוד תורה.

– זהו. עכשיו תישן, חמודי, כדי שמחר יהיה לך כוח ללמוד תורה. בסדר?

– אבל אמא, למה הם כל כך רצו לנתק את היהודים מהתורה ולקחת אותם בכוח לצבא, היו חסרים להם חיילים?

– לא, לא היו חסרים להם חיילים. היו להם מספיק חיילים. הם רצו לנתק אותם מהתורה, בגלל שמי שלא לומד תורה שונא את מי שלומד תורה והולך בדרך התורה. זה הטבע שלהם.

(איור: יוני)

– אז הם הוציאו חוק מיוחד שכל היהודים חייבים ללכת לצבא בגלל ששונאים אותם?

– לא. מה פתאום. הם לא אמרו שזה בגלל ששונאים אותם. הם שיקרו ואמרו שכל היהודים חייבים ללכת לצבא כדי לתרום לביטחון של המדינה כמו כולם.

– אמא, אבל כל הגויים שגרו אז ברוסיה לא ידעו שהם משקרים?

– גם הם מאוד שנאו את היהודים. כל הזמן הסיתו אותם נגד היהודים. אפילו שהיהודים לא עשו שום דבר רע לאף אחד. הגויים מאוד שנאו אותם. האשימו אותם שכל הכסף של המדינה הולך לכיס של היהודים ואמרו שכל הצרות שיש להם זה בגלל היהודים.

– מה הם חשבו, שאם יעקרו את היהודים מהתורה ויעשו אותם כמו גויים, לא יהיו להם יותר צרות? מה, הם היו טיפשים?

– הרשעים מתנהגים כמו טיפשים, בגלל שהשנאה מעבירה אותם על דעתם. אבל כל זה היה פעם, חמודי. לפני כמעט מאתיים שנה. היום אין קנטוניסטים.

– אמא, אבל הרב'ה אמר לנו שבכל דור ודור יש רשעים שרוצים לנתק את היהודים מלימוד התורה.

– נכון, אבל… תישן, חמודי, תישן. כבר מאוד מאוחר. אי אפשר עכשיו להסביר את כל הדברים.

– אמא, היום כבר לא מאשימים את היהודים שהם לוקחים את כל הכסף של המדינה וכל הצרות באות בגללם?

– אוי, די. תישן כבר. מאוד מאוחר. איך תוכל לקום בזמן בבוקר?

– אמא, הגויים ששונאים את היהודים שלומדים תורה כבר לא יכולים לעשות חוק שכל היהודים חייבים ללכת לצבא, כדי לעקור אותם מהתורה, נכון?

– די. מספיק. אני מבקשת ממך. תתחיל כבר לישון.

– אמא, הרב'ה אמר לנו שכתוב בפרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שאם בחוקותי תלכו, אז נוכל לישון בשקט בלי פחד…

– לילה טוב, חמודי.

– ………