צייר הבית של יתד נאמן, יוני גרשטיין, ממחיש לנו השבוע את ההתקפלות המדהימה של השב"כ והשב"ס בעקבות שביתת הרעב של האסירים הביטחוניים

בתחילת השבוע הגיע שירות הביטחון הכללי (שב"כ) להסכם עם האסירים הביטחוניים הכלואים בישראל. על פי ההסכם, האסירים יתחייבו להפסיק את שביתת הרעב, אבל בנוסף הם התחייבו גם לא 'לייצא' טרור' מהכלא.

כאמור, האסירים חתמו על כתב התחייבות שבו נכתב כי "פעילות נגד הביטחון שתבוצע מתוך בתי הכלא או חידוש שביתת האסירים בבתי הכלא בישראל, יביאו לביטול התחייבותה של ישראל לביצוע הקלות בתחומים הנ"ל".

בתמורה להתחייבות האסירים הסכימה ישראל להקל את תנאיהם בכמה מישורים. בין השאר הסכימה ישראל להחזיר לאגפים הכלליים 18 אסירים המוחזקים כיום בתנאי הפרדה ולאפשר ביקורי בני משפחות מקרבה ראשונה של אסירים ביטחוניים מעזה ומיהודה ושומרון, ועוד.

נראה כי האסירים פיצחו את השיטה, ואולי בפעם הבאה ישבתו רעב עד שישחררו אותם. צייר הבית של יתד נאמן, יוני גרשטיין, מתייחס לעניין 'הסחיטה'.