פ. חובב שם מראה כנגד הציבור הכללי בישראל ומנסה להראות שלא אמורה להיות בעיה לקבל את המסתננים • גם תעשיית הגיור של הרב דרוקמן ומימון לרבנים הרפורמים על הפרק

לכבוד רׂושַה ממשלה בינמי נתניאו. מאת: קנדו האגוס במבולה אצ'וגס גוטמן

אדוני רושה ממשלה הניכבד, אני באתי לבקש אותך בקול לשון של בקשה תשמע מה יש לי לומר בשבילך. זה כַשוּב מאות. אם לא קשה לך, תקרא לאַת לאַת. מִילַהבֵּה מִילַהבֶּה. ביגלל יש לי אַרְבֶּה שגיאות בעיברית.

תירֶה בבקשה ממך. אנכנו באנו פה למדינת היזראל מאריטריאה, בגלל ידענו פה לא עושים גיזַנוּת לַבֶנְיאַה דַם. קוּלם שַבים אותו דבר. לבנים, שכורים, כֶצי בֶכצי, מוּתֵי יכולת, מוּרְבֵי יכולת, קוּלם ללא יוצֶה מִינַה כלל וללא נכנס מינה כלל. הקול אותודבר. בלי הדרת נשים, בלי קיפוּכַ, ובלי פרוֹתֶקציות.

אבל, אדוני רושה ממשלה, אחרי שֶבַנו לארץ, פיתוֹם עושים לנו גיזנות. אנשים פה לא רוצים אותנו בכלל. אומרים לנו פה זה מדינת יזראל רק בשביל היהודים.

אני שואל אותכה אדוני רושה ממשלה, תגיד לי אתה: זה יפה מאוד קַכַה? אה? מה הם כושבים להם, קנדו האגוס במבולה אצ'וגס גוטמן וקוֹלהַ חַברים שלו הם תִיפְשיִם? מה יש הבדל יהודים אולא יהודים? קולם שַבִים אותו דבר. אנחנו אותו אוכל אותו דבר. אותו מוזיקה אותו דבר. אותו מצב רוח אותו דבר. אותו בירה, אותו קוניאק, אותו אוֹפַנַאִים, אותו בגדים, גופיה, נַלַיים, בגד ים, הקוֹל אותו דבר. אנכְנו אוהבים מדינת יזראל; רוצים לדבר עברית יפה מאוד; רוצים עבודה; רוצים אַפְגַנוֹת; רוצים שונאים כַרֶדִים; רוצים אקול. רוצים כַגים, סופגניות, מצות, עוגות גבינה, מופלתה, לַגְבָּה עומר. הקול אותו דבר קֶמו יהודים.

נכון, בני ברק ומַאהשַרִים זה יהודים לא קֶמוֹ אנכְנו. אבל למה לא טוב אותנו קמו קול מדינת יזראל איפה אין בני ברק ומאהשערים? אה?

קנדו האגוס במבולה אצ'וגס גוטמן וקולַה חברים שלו לא תיפשים. אנחנו מבינים אתם לא רוצים אותנו, למה אנכנו שְכוֹרִים. אתם לא אוהבים שְכוֹרִים לא קֶמוֹ אתם. רק אם יש שכורים אם יש להם שרירים כַזַקִים שיודעים לשַכֶק כדורסל מַקַבִּי תֶלַה בִיב אז אתם אוהבים אותם אפילו הם לא יהודים. למה? זה לא יפה מאוד קכה. אנכְנו מאריתריאה גם שרירים כַזַקים, קופצים כזק גבוה, רצים מהר מאוד. בגלל אנכנו לא כדורסל מקבי תלה ביב, אנכנו לא בֶנְיאַה דַם? יפה מאוד קַכַה לעשות לנו הדרת שֶכוֹרים?

אבל אנכנו לא מִיתַה קְשִים. אם אתם רוצים במדינת יזראל רק יהודים, אין לנו בַייַה אִם זה. אנכנו כולם בֶיַכַד מוכנים לִיוֹת יהודים מֶאַהכוּז. ציונים תוֹבִים מאוד. עם הרבה גַווַה לאומית. תביאו לנו רבדרוקמן יעשה לנו גיור הכי כזק שיש. הוא איש תוב מאוד. לא עושה ביות. קֶמו שהוא עשה כַמִישִים אלף גיורים לעולים כדשים בצבע לבן שבאו מרוסיה, הוא יכול לעשות אותו דבר גם לכל עולים חדשים בצבע שכור. למהלא. הוא בֶּנַה דַם רציני. עם המון זקן לבן בכל המיסביב של הפנים שלו. לא סתם נתנו לו פֶרַסִי זְרַאֶל ביוֹמְהַ צְמַעוּת.

2

אם הוא קשה לו, אנכנו מסכימים גם רבנים רפורמים יעשו לנו גיור. במיוּכַד עכשיו, אכְרי שהיועץ המשפַתִי ווינשתיין אמר שהם אותו דבר כמו רבנים מבני ברק ומאהשרים. הם בתַכֵ לא יעשו שום בַּיוֹת. הם לא גִיזַנִים. אם מְשַלְמִים להם תוב הם עושים אפילו בַרְמִי צְווַה לכלב, לבן שַכוֹר לא כַשוּב. ייתנו לנו תְפַסים, אנכנו נכתום אֵיפֹהשֶה צָרִיך, הם יַכְתֶמוּ אֵיפֹהשֶה צָרִיך. וגמרנו. אנכנו אפילו מוכנים שהם יקימו לנו מועדון מיוּכַד, שקורים אותו תֶמְפֵל, שכל שבוע נבוא לשיר שם בֶיַכַד מוזיקה יהודית לכבוד שבת כמו רפורמים מהדרין. למהלא. בֶקֵיף.

אומרים לנו אַנַכְנו לא מִתְנַגִים יפה מאוד. נותנים מַקוֹת; נותנים אלימות; נותנים סַקינים; נותנים גונבים; נותנים הרבה רעש ובלגנות; נותנים שִיקוֹרים; נותנים קול מינֶה דברים לא תובים. מַשְנַכוֹ נָכוֹן. אבל קנדו האגוס במבולה אצ'וגס גוטמן וקולְהַ חברים שלו לא תיפֶּשים כַזַק מאוד. אנכנו לא בָּנו פה בגלל פה זה שוויץ או גרמניה, שמה קוּלָם עושים נימוסים ומתנַגִים יפה מאוד. אנכנו פה קְמוֹ יש בֶתֶלַה בִיב המון אלפים אנשים לבנים לא מתנגים יפה מאוד. נותנים מקות; נותנים אלימות; נותנים סקינים; נותנים גונבים; נותנים הרבה רעש ובלגנות; נותנים שִיקוֹרים; נותנים קול מינֵה דברים לא תוֹבִים. זה לא אנכנו אִימְצֶנו. זה אנכנו קַכַה מִיתְנַגִים קֶמוֹ צַבַּר. קול מה אנחנו עושים, הם עושים יותר כַזַק.

אתה יודע מה, אדוני רושה ממשלה, אם אנשים לא אוהבים אותנו איפה יש תַכַנַה מֶרְקַזיִת יְשַנַה בדרום תֶלַה בִיב, בשבילנו תוֹב גם צפון תֶלַה בִיב. אֵינְבָּה ייָה. שם יש אנשים תובים בלי גיזנות. יש אנשים גרים בְרַמַתְהַ בִיב גימל, בֶקֶפַר שְמַרְ יַאוּ, בקול מינה בִילות יפות מאוד, הם עושים אפגנות שלא יגרשו אותנו בֶכַזרה לאריטריאה. בֶתַכ הם יסְקימו שאנכנו נבוא לעשות אֶץ לַם תַכַנַה מרקזית יְשַנַה.

אני שמעתי, אדוני רושה ממשלה, במדינת היזראל יש אַרְבֶה אנשים שלא אוהבים כַרְדים, אלו שלובשים בגדים שְכוֹרים. אומרים שהכרדים השכורים צריך לקַווֶץ אותם. הם קיצונים והם סכנה למדינה יותר מאכמניג'אד. אבל אדוני רושה ממשלה, אנכנו שכורים רק בצבע העור שלנו. לא צריך לשנוא אותנו. אנכנו לא סכנה למדינה. אנכנו לובשים בגדים קמו בתלה ביב. גופיות, ברמודה, קפקפים, הקול הַכִיכַה דַש. אנכנו כמו אתם. פלאפל, תחינה, מנגל, קדורגל, הקול מותר. אותנו לא צריך לקווץ. רק ייתנו לנו כינוך ציוני תוֹב וקֶבַר נביא קַבוֹד למדינה. ילדים שלנו ישירו אַתִיקֶבַה קמו הַראֶרְצֶל, עַלהַ רַגְלַייִם בֶלִילַה זוּז, עם דגל כחולַה בַן בַּיָד – לתיפארת המדינת יזראל.