קהילת בעלזא בבית שמש סיימו ש"ס, האדמו"ר מלעלוב נשא דברים

מעמד מרומם של סיום והתחלת הש"ס בקהילת חסידי בעלזא בבית שמש נערך ברוב פאר והדר בקמפוס 'ראשית בעיר' * ע"י חברת "יגדיל תורה – נעשה ונשמע", בית שמש *
 • ברוך דיין האמת: הרב ברוך יהושע דים, אב לעשרה ילדים

  תוכן מקודם

 • מזעזע: נפטר שבוע לפני חתונת ביתו

  תוכן מקודם

 • " החופש הנורא ביותר בחיי " חני בעדות קשה

  תוכן מקודם

 • 31 יתומים נישאים בחודש תמוז

  תוכן מקודם

התרגשות וחדוות הלב היתה מנת חלקם של בני קהילת בעלזא בעיר בחגיגת 'סיום הש"ס והתחלתו" שהתקיימה ביום ג' השבוע בעיר.

קרא עוד:

[postim]

סיום הש"ס והתחלתו, נערך ברוב פאר והדר בכליל היופי בקמפוס המפואר 'ראשית' ברחוב רש"י בעיר, במעמד רבנים ואדמורי"ם רבני ודייני הקהילה וציבור מתפללי בתי המדרשות דחסידי בעלזא בעיר, המעמד נערך ביוזמת חברת 'יגדיל תורה – נעשה ונשמע' בית שמש, לעידוד וחיזוק קביעות עיתים לתורה והתמדת התורה וחיזוק שיעורי התורה במסגרת הדף היומי ושאר השיעורים.

סביב שולחנות ערוכים במיטב המטעמים הסבו בני הקהילה באולם שע"י הקמפוס המפואר, בליווי כלי זמר ושירות ותשבחות עם מיטב בעלי המנגנים וחברי המקהלה.

קהילת בעלזא בבית שמש נוסדה בעידודו ובברכתו של האדמו"ר מבעלזא לפני כעשור, ובראשות המרא דאתרא הגה"צ ר' אברהם דירנפלד שליט"א – מרא דאתרא. החל מבניית קרית בעלזא בעיר, הקמת קהילה ומוסדות, התפתחה הקהילה עד לבלי היכר ובשנים האחרונות אוכלסו עוד בניינים בקרית בעלזא החדשה כאשר בימים אלו הושלם האיכלוס ובמקביל מוסדות התורה מתרחבים ומלבלבים.

מיד בהקמת ביהמ"ד נוסדה חברת "יגדיל תורה" במסגרתו מתקיים שיעורי תורה בזמני 'קביעות עיתים' ושלל פעילויות למען חיזוק לימוד התורה. בין השיעורים היומיים נמנים שיעורי ה'דף היומי' המתקיים בביהמ"ד ע"י הדומ"ץ הרה"ג ר' אריה פינק שליט"א וע"י טובי מגידי השיעור. עתה עם סיום מחזור הלימוד הי"ב של ה'דף היומי' מתקיים מעמד הערכה והוקרה לעמלים על לימוד התורה, מסיימי הש"ס ולומדיה, ולציבור הבעה"ב הקובעים עיתותם לתוה"ק.

את המעמד הנחה בטוב טעם הרב יונה פרידמן שהיטיב לבאר ולהדגיש את החשיבות של גיבוש קהילה לשמחת סיום הש"ס, וכיבד את כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א לשאת דברי ברכה. האדמו"ר שליט"א חיזק את קבועי העיתים לתורה והפליג בשבח הלומד תורה ברציפות.

סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (2)

האדמו"ר הביא בשם כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א שאמר על הגמרא "אמר אביי תיתי לי כי חזינא צורבא דרבנן דהוה שלים מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן" ולכאורה יקשה, מדוע דווקא לרבנן ולא לסתם בעה"ב, ועוד מהו היו"ט הזה הרי ישנם עוד מסכתות ואפילו כשמסיימים הש"ס הרי התורה עמוקה ורחבה מני ים כדכתיב בתהילים: "לכל תכלה ראיתי קץ – אולם – רחבה מצוותך מאוד".

ואמר מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א כי הנה עיקר השמחה הינה לא כ"כ על העבר כמו שעל העתיד, וכמו כשיש לו מנה רוצה מאתיים כך אדם הלומד מסכתא מקבל יותר חשק ונעימות וחביבות ועריבות התורה וכשזוכה לסיים ש"ס מקבל עריבות ונועם התורה וחפץ לשוב ולשנותה שוב, וממילא זהו ע"ש העתיד, וסתם אדם לא יבין זאת שמחת התורה כי אם רבנן שכבר שנה ולמד הוא מרגיש את נועם התורה.

דבריו נסכו חיזוק רב בקרב המשתתפים שיצאו מחוזקים בתורה מדברי האדמו"ר שכיבד את המעמד.

לאחמ"כ נשא דברים המרא דאתרא הגה"צ ר' אברהם דירנפלד שליט"א שהדגיש את ההתעוררות של כלל ישראל בחודש האחרון ואלפי הקבלות טובות ללימוד ושינון דפי הגמרא.

סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (6)

הגר"א דירנפלד הדגיש כמה נאה לראות את שמחת התורה השוררת בעולם היהודי, כשמתבוננים קמעה כמה סיומים התקיימו ועדיין מתקיימים בכל העולם. וכשמתבוננים בשמחה הגדולה יותר לעומק מבינים את גודל השמחה, כי אין להשיג את העוצמה של השמחה של היהודים ששמחו בתורה ישנה התעוררות של שמחה של מצווה.

המהרש"ל אומר במסכת בבא קמא שכשיהודי מסיים מסכתא אחת נהי' שמחה במעונו, היינו בפמליא של מעלה, והנה כשיהודים רבים מסיימים ש"ס לא ניתן לתאר כמה שמחה יש בפמליא של מעלה, וע"ז אומר החת"ס זי"ע שהשמחה השוררות הינו בבחינת אור חוזר כפי שנאמר "פקודי ה' ישרים משמחי לב", האור הזה שנתעורר במעונו שולח הקב"ה לעולם והוא שמחה רוחנית והתעלות ודביקות האור הפנימי האמיתי וכל מסיימי הש"ס יש להם לשמוח.

וזה מדגיש החשיבות של המצווה וערכה הרם של עמה מקושר האדם להקב"ה ומביא השראת השכינה על כל העולם.

במהלך המעמד חולק העלון המיוחד "מעדני אשר" שי"ל במהדורה מיוחדת לסיום הש"ס ע"י הרה"ג ר' אשר שוורץ שליט"א, ובו ליקוט נפלא של עניינים על לימוד הש"ס, על סיומים ועל דרך הלימוד.

לאחמ"כ נשא דברים הדומ"צ הרה"ג ר' אריה פינק שליט"א שדיבר מחשיבות בעלי הבתים המתנתקים עצמם לאחר יום עבודה מפרך ומגיעים לבית המדרש לשיעור היומי. קביעות עיתים לתורה משנה את כל האדם ונותנת לו חיות לכל היום כולו.

הנה יש להחשיב מאוד את הבעה"ב הקובעים עיתים לתורה ב'דף היומי' לאחר שעמלים כל היום ולומדים כל היום, ולכאורה לשמחה זו מה עושה אצל תלמידי חכמים שיושבים והוגים כל היום בתורה, אלא הנה ע"פ היסוד שאמרו בבעלזא כי כלל ישראל הוא כמו גוף אחד ואם הראש בשלימות גם הרגל בשלימות, איחוד הלבבות יש כאן ומעמד זה מסמל שכולנו איש אחד שכ"א יש לו השפעה על זולתו. ולכך מסובים בעה"ב לצד אברכי הכוללים.

הלומד ללא פניות חשוב לאין ערוך וצריך להחשיב בעה"ב שמגיע ללמוד, זהו לא זהב רגיל כי אם זהב טהור והרבש"ע מחכה ללימוד כזה.

ביני לביני הושרו ניגוני שמחה ודביקות כאשר מתרוממים לריקודים סוערים לכבוד שמחת התורה. כמו"כ חילקו יי"ש שנשלח ע"י האדמו"ר שליט"א למשתתפי המעמד. לאחמ"כ נקראו האברכים הגאונים מסיימי הש"ס לקבל תשורת דורון מאת הגבאים.

סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (1)

כאשר ניתן האות הושלך הס ונשמעו בקשב רב דבריו של אורח הכבוד מארה"ב הרה"ג ר' יוסף פפרקורן שליט"א ר"מ בישיבת בעלזא ב"פ, בדברותיו הנלהבים החדיר את אש התורה וחשק הלימוד. בדבריו המיוחדים אמר כי כשאנו פותחים את לוח השנה אנו מבחינים בדבר מעניין הינו שכבר אוחזים היום ד' אלול במסכת ברכות דף כ"א כבר הרבה לאחר הסיום והציבור מתגעגעים לשבוע של ט"ו ששררה אז אווירה מיוחדת של התחזקות.

העניין של סיום לגומרה של תורה והוא נלמד מסעודת שלמה המלך שמובא במדרש שה"ש "ויאמר אלוקים מה אתן לך, אמר שלמה אם אשאל כסף וזהב מתנות טובות ומרגליות הוא נותן לי אלא הריני שואל חכמה והכל בכלל והוא דכתיב ונתת לעבדך לב שומע, אמר לו הקב"ה, שלמה, חכמה שאלת ולא כסף או מנוחה משונאיך, חייך שהחכמה נתון לך" וגם קיבל עוד ברכות, ועשה סעודה. ומביא בהגהות אשר"י "מכאן שעושים סעודה לגומרה של תורה". ולכאורה מה השייכות, אלא מובא שכשאדם מסיים מסכתא הריהו מקבל לב שומע וזהו הטעם לסעודת מצווה. ויש להוסיף כי כוח הבחירה שיכול לבחור מה שהוא רוצה וזה שבוחר בלב שומע זה התוצאה של סיום, ועל שני דברים אלו שמח שלמה המלך לדעת מה לבקש גם ע"ז שקיבל. כששמחנו בט"ו על סיום הש"ס היה לנו אמונה שיהא לב שומע, וכיום שאנו עומדים בדף כ"א בברכות ורואים כיצד כ"א רץ למסכתא ויש לו בחירה שרוצה ללמוד הדף, הינו מרגיש שקיבל לב שומע וזהו השמחה הגדולה וזה מבקש האדם שרוצה לסיים הש"ס בעוד שבע וחצי שנים.

סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (15)

כמו"כ עמד על עניין איכות וכמות בלימוד כאשר האדם הלומד וקובע עיתים לתורה צריך להתנתק מכל הוויות העולם ולשקוע אך ורק בדף הגמרא, ובבחינת 'איני יכול ליפרד הימנה' לא ימוש מדף הגמרא ולא יפריע עצמו כלל וכלל, אלא אך ורק בגמרא, כמו"כ הדגיש את כי לתחום בחומה ברורה בעת הלימוד מכל הבלי הרחוב בשש מחיצות. "הקב"ה יושב ומצפה שבניו יגיעו למדורו בביתו שבבית המדרש וילמדו תורה לשלמה וכך עושים נחת רוח לבורא עולם".

כמו"כ נשא דברים נרגשים הרה"ח ר' יחיאל מיכל פירר שליט"א משב"ק כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א, שהביע את רגשות ליבו והביא את ברכת הקודש.

סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (20)

לאחמ"כ נשא דברים מנהל הרוחני של ת"ת בעלזא בעיר הרה"ח ר' אליהו שלום ברקוביץ שליט"א שהביא את דבר ביהמ"ד והקהילה והפליא את לומדי התורה השוקדים באהלה של תורה בבית מדרשנו במשך כל שעות היממה, בשבתות ובמועדים.

באמירת הסיום וההדרן התכבד הדיין ומו"צ הקהילה הרה"ג ר' ארי' פינק שליט"א, ובהתחלת הש"ס ב'מאימתי' התכבד הדומ"ץ דביהמ"ד 'יד כהן' הרה"ג ר' שמואל יעקב לנדא שליט"א שגם נשא דברים בחשיבותם של לומדי התורה, הן הבעה"ב הקובעים עיתותם לתורה והן אברכי הכולל כאשר אלו ואלו לומדים תורה לשמה ומחזיקים עצמם בדף הגמרא.

באמירת הקדיש לאחר הלימוד התכבד הרה"ח ר' חיים מרדכי רייכמן שליט"א לע"נ אביו הרה"ח ר' גדלי' ז"ל שע"ש נקרא בית המדרש "בית גדליה", וסכום הגון להוצאות המעמד נתנדבו ע"י בנו הי"ו.

במעמד השתתף גם ראש העיר ר' משה אבוטבול הי"ו שנשא דברים והביע שמחתו על התפתחות הקהילה בעיר, הוא ביקש להודות לכל העסקנים העמלים ללא לאות ובראשם מנהל המוסדות הרב מרדכי דירנפלד הי"ו. כמו"כ הדגיש שנתברכה ב"ה בית שמש בהרבה "ש"ס אידן" הלומדים תורה ומרוממים קרנה של העיר בתורה וביר"ש.

דברי נעילה נלהבים נשמעו ע"י הדומ"צ הרה"ג ר' שמואל יעקב לנדא שליט"א שבקול גדול החדיר את חשקת התורה והצביע על חשיבותם של לומדי התורה, בני הכוללים לצד בעלי הבתים, אלו שעמלים לפרנסתם לצד אברכי הכולל החוסכים מפת לחמם אך ורק בכדי ללמוד תורה, וכן בעלי הבתים המקדישים עיתותם לתוה"ק.

לפני נעילת המעמד חולקו תעודות כבוד לשני גבאי חברת 'יגדיל תורה' ה"ה הר"ר אברהם צבי ווייס הי"ו והר"ר אהרן הרשקוביץ הי"ו שעמלו ללא לאות להצלחת המעמד ועמלים מידי יום ביומו לסידור חברותות ושיעורי תורה. כמו"כ הודה המנחה לכל העסקנים והמסייעים להצלחת המעמד. לסיום חולק למשתתפים שי ספר "תורה מסיני" שי"ל לכבוד סיום הש"ס, כאשר הקהל מתפזר בתחושת חיזוק וקבלות טובות לעתיד, מתוך שמחה וטוב לבב.

גלריה מהמעמד

סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (1) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (2) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (3) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (4) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (5) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (6) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (7) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (8) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (9) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (10) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (11) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (12) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (13) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (14) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (15) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (16) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (17) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (18) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (19) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (20) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (21) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (22) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (23) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (24) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (25) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (26) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (27) סיום הש''ס בקהילת בעלזא - בית שמש (28)

כתבות קשורות

ממונסי, לונדון וויליאמסבורג: אלה שמות הבחורים שנהרגו בהתרסקות המטוס
אֲבָרֲכָה אֶת ה' בְּכָל עֵת • הרב פנחס זביחי • צפו
חג בחב"ד: אלפי חסידים יחגגו מחר בכותל הכנסת ספר תורה
כולם, חוץ מהערבים ומרצ: חברי הכנסת נגד החרם של בן אנד ג'ריס
מזג אוויר משוגע באיטליה: "ירד ברד בגודל של כדורי טניס" • צפו
טרגדיה בהרי הקרפטים: מטוס קל התרסק; 3 בחורי ישיבה נהרגו • צפו בזירה
נְצֹר לְשׁוֹנְךָ • שמירת הלשון היומי עם הרב מאיר נעמן
השרה "מכחישת הקורונה" מגיבה: משרד הבריאות עסוק בהשמצות והכפשות
מסכה כפולה וחיסון שלישי: הסיבה האישית של נתניהו לפחד מהקורונה
אבוטבול הקריא בכנסת את מכתב נשיא המועצת נגד הממשלה • צפו
הזמר מיכאל אזולאי בסינגל חדש - 'שמע בקולה'
מעמד 'חלוקת מילגות' לחברי ישיבת בין הזמנים באסטאן בעיר ביתר

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן