בואו נכרות את ראש הגזירה, ונעשה את ההשתדלות הבסיסית שדורשת ממנו רק שנשים את הפתק הנכון בתיבה. ג’, או ח”ו גיוס. ...

בואו נכרות את ראש הגזירה,
ונעשה את ההשתדלות הבסיסית
שדורשת ממנו רק שנשים את הפתק הנכון בתיבה.
ג’, או ח”ו גיוס.

ללא שם-1 העתק