שלום מצורפות 4 כרזות המהוות קמפיין אחד שנושאו הוא האחדות. בימינו, כאשר כל מפלגה הופכת לרסיס מפלגות, וכאשר כל אחד מבקש את גדלותו והגדלת כוחו על חשבון האחר, חובה על יהדות התורה להציג את המכנה המשותף שבה: כלל הזרמים והפלגים של היהדות החרדית יושבים יחד ופועלים יחד. המילה "אחדות" משמשת כמוטיב מוליך בכל הכרזות. 1. אחדות מי יודע? – כשאלה פותחת של הקמפיין 2. צו השעה אח-דות, כאשר המילה אח מודגשת ומסבירה את כוחה של האחדות – אח לאח מתחברים. 3. אחד לאחד לב ללב – אח-דו-ת, כאשר המילה "דוּ" מסבירה את הכוח בשילוב אח לאח. 4. א-חדו-ת – כאשר האותיות מא' ועד ת' מסבירים את הכללת כולם בכוח האחדות. ...

שלום מצורפות 4 כרזות המהוות קמפיין אחד שנושאו הוא האחדות.
בימינו, כאשר כל מפלגה הופכת לרסיס מפלגות, וכאשר כל אחד מבקש את גדלותו והגדלת כוחו על חשבון האחר,
חובה על יהדות התורה להציג את המכנה המשותף שבה: כלל הזרמים והפלגים של היהדות החרדית יושבים יחד
ופועלים יחד.
המילה "אחדות" משמשת כמוטיב מוליך בכל הכרזות.
1. אחדות מי יודע? – כשאלה פותחת של הקמפיין
2. צו השעה אח-דות, כאשר המילה אח מודגשת ומסבירה את כוחה של האחדות – אח לאח מתחברים.
3. אחד לאחד לב ללב – אח-דו-ת, כאשר המילה "דוּ" מסבירה את הכוח בשילוב אח לאח.
4. א-חדו-ת – כאשר האותיות מא' ועד ת' מסבירים את הכללת כולם בכוח האחדות.ג קמפיין 01

ג קמפיין 02

ג קמפיין 03

ג קמפיין 04